Hyppää sisältöön

Hallitus hyväksyi lainsäädäntösuunnitelman kevät- ja syysistuntokausille ja päivitti vaalikauden lainsäädäntöohjelman

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 4.2.2021 9.57
Tiedote 68/2021

Hallitus on hyväksynyt suunnitelman hallituksen esityksistä ja valtioneuvoston selonteoista, jotka annetaan eduskunnalle kevätistuntokaudella 2021. Samalla hyväksyttiin alustavasti syysistuntokauden 2021 suunnitelma. Neuvottelussaan hallitus päivitti myös vaalikauden 2019–2023 lainsäädäntöohjelman.

Hallituksen lainsäädäntösuunnitelma löytyy valtioneuvoston verkkosivuilta osoitteesta valtioneuvosto.fi/lainsaadantosuunnitelma. Suunnitelmaa päivitetään tarvittaessa vuoden aikana. 

Lainsäädäntösuunnitelma kertoo hallituksen esityksen (HE) valmistelun tilanteen ja arvion ajankohdasta, jolloin valtioneuvosto käsittelee lakiesityksen ja päättää sen antamisesta eduskunnalle. 

Covid-19-epidemian jatkuessa tilanteen hallintaa ja varautumista jatketaan epidemiakehityksen edellyttämällä tavalla normaalilainsäädäntöä kehittämällä ja määräaikaisilla säännöksillä. Lainsäädäntösuunnitelmaa täydennetään tältä osin valmistelun edetessä.

Hallituksen vaalikauden lainsäädäntöohjelman tavoitteena on tässä vaiheessa luoda kokonaiskuva hallituskauden aikana vielä tehtävästä keskeisestä lainsäädäntötyöstä. Ohjelma tarkentaa hallitusohjelmaa ja täsmentyy vuosittaisessa suunnittelussa. Lainsäädäntöohjelma sisältää tiedot hallitusohjelmaa toteuttavista laajankantoisista lainvalmisteluhankkeista. Lisäksi ohjelmassa on ministeriöiden muut merkittävät lainvalmisteluhankkeet sekä kooste vireillä olevista EU-säädöshankkeista, joiden toimeen- tai täytäntöönpanoon liittyy laajoja kansallisen lainsäädännön muutostarpeita vaalikaudella. 

Tarkemmat tiedot lainsäädäntösuunnitelmaan sisältyvien hallitusten esitysten valmistelusta sekä yksittäisistä hankkeista ovat saatavilla ministeriöiden ylläpitämässä valtioneuvoston hanketietopalvelussa.

Lisätietoja: pääministerin viestintä- ja eduskunta-asioiden erityisavustaja Pirita Ruokonen, p. 0295 160 091