Hallituksen lainsäädäntösuunnitelma ja -ohjelma

Istuntokauden lainsäädäntösuunnitelma

Lainsäädäntösuunnitelma sisältää ajantasaisen tiedon hallituksen esityksistä, jotka hallitus on suunnitellut annettaviksi eduskunnalle kullakin eduskunnan istuntokaudella.

Suunnitelma kertoo hallituksen esityksen (HE) valmistelun tilanteen ja arvion ajankohdasta, jolloin valtioneuvosto käsittelee lakiesityksen ja päättää sen antamisesta eduskunnalle. Suunnitelmaan päivittyvät kaikki istuntokauden aikana uusina lisätyt ja mahdollisesti siitä poistetut hallituksen esitykset.

Hallituksen lainsäädäntösuunnitelma (27.8.2020)
Valtioneuvoston selonteot (27.8.2020)
Covid-19-pandemiaan liittyvät hallituksen esitykset syysistuntokaudella 2020 (27.8.2020)

Tiedote: Hallitus hyväksyi lainsäädäntösuunnitelman syys- ja kevätistuntokausille
Pressmeddelande: Regeringen godkände lagstiftningsplan för höst- och vårsessionen

Vaalikauden lainsäädäntöohjelma

Lainsäädäntöohjelma sisältää alustavat tiedot hallitusohjelmaa keskeisesti toteuttavista ja muista keskeisistä lainvalmisteluhankkeista. Lisäksi siinä on tiedot sellaisista EU:ssa hyväksytyistä säädöksistä tai vireillä olevista EU:n säädöshankkeista, joihin liittyy laajoja kansallisen lainsäädännön muutostarpeita. Ohjelmaa tarkastellaan seuraavan kerran syksyllä 2020.

Hallituksen vaalikauden lainsäädäntöohjelma (19.2.2020)
Tiedote: Hallitus hyväksyi lainsäädäntöohjelman vaalikaudelle
Pressmeddelande: Regeringen godkände ett lagstiftningsprogram för valperioden