Hyppää sisältöön

Hallitus hyväksyi lainsäädäntöohjelman vaalikaudelle

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 25.6.2024 9.09
Tiedote 31472024

Petteri Orpon hallitus on hyväksynyt lainsäädäntöohjelman vaalikaudelle 2023 – 2027.

Lainsäädäntöohjelmassa luodaan yleisen tason kokonaiskuva hallituskauden lainsäädäntötyöstä. Se sisältää alustavat tiedot hallitusohjelmaa keskeisesti toteuttavista ja muista laajoista lainvalmisteluhankkeista, jotka ovat yhteiskunnallisesti tai taloudellisesti huomattavan merkittäviä tai laajasti poikkihallinnollisia. Tällaisia hankkeita on 146. Vain osa hallituksen lainvalmisteluhankkeista sisältyy näin ollen ohjelmaan. 

Ohjelma sisältää myös tietoja EU:ssa hyväksytyistä säädöksistä tai vireillä olevista EU:n säädöshankkeista, joihin liittyy laajoja kansallisen lainsäädännön muutostarpeita ja jotka tulevat tai joiden arvioidaan tulevan täytäntöön- tai toimeenpantaviksi vaalikaudella. EU-hankkeita ohjelmaan sisältyy 32.

Lainsäädäntöohjelma tukee lainvalmistelun suunnittelua, johtamista ja seurantaa, mikä edistää hallitusohjelman toimeenpanoa. Ohjelmaa on tarkoitus päivittää hallituskauden puolivälissä. 

Lainsäädäntöohjelma on laadittu ministeriöiden valtioneuvoston kanslialle ilmoittamien tietojen pohjalta. Hankekohtaiset tiedot ovat saatavilla ministeriöiden ylläpitämässä valtioneuvoston hanketietojärjestelmässä (Hankeikkuna). Tiedot tarkentuvat hankkeiden edetessä. Ministeriöt vastaavat tietojen oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta.

Lainsäädäntöohjelma täsmentyy hallituksen eduskunnalle istuntokausittain toimittamissa lainsäädäntösuunnitelmissa. Viimeisin lainsäädäntösuunnitelma hyväksyttiin helmikuussa. Seuraava lainsäädäntösuunnitelma on tarkoitus toimittaa eduskunnalle syysistuntokauden alussa.

Hallituksen lainsäädäntöohjelma vaalikaudelle 2023 – 2027

Lisätietoja: pääministerin erityisavustaja Katri Manninen, p. 0295 161 152