Hoppa till innehåll

Regeringen godkände ett lagstiftningsprogram för valperioden

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 25.6.2024 9.09
Pressmeddelande 31472024

Petteri Orpos regering har godkänt ett lagstiftningsprogram för valperioden 2023–2027.

I lagstiftningsprogrammet skapas en allmän helhetsbild av lagstiftningsarbetet under regeringsperioden. Den innehåller preliminära uppgifter om sådana omfattande lagberedningsprojekt som på ett centralt sätt genomför regeringsprogrammet och andra omfattande lagberedningsprojekt som är samhälleligt eller ekonomiskt betydande eller i stor utsträckning förvaltningsövergripande. Sådana projekt är 146. Endast en del av regeringens lagberedningsprojekt ingår således i programmet. 

Programmet innehåller också uppgifter om rättsakter som antagits inom EU eller om pågående EU-lagstiftningsprojekt som är förenade med omfattande behov av att ändra den nationella lagstiftningen och som kommer att eller beräknas genomföras eller verkställas under valperioden. I programmet ingår 32 EU-projekt.

Lagstiftningsprogrammet stöder planeringen, ledningen och uppföljningen av lagberedningen, vilket främjar genomförandet av regeringsprogrammet. Avsikten är att programmet ska uppdateras i mitten av regeringsperioden. 

Lagstiftningsprogrammet har utarbetats utifrån de uppgifter som ministerierna har meddelat statsrådets kansli. Närmare information om enskilda projekt finns i statsrådets tjänst för projektinformation (Projektportalen), som förvaltas av ministerierna. Uppgifterna preciseras i takt med att projekten framskrider. Ministerierna svarar för att uppgifterna är korrekta och uppdaterade.

Lagstiftningsprogrammet preciseras i de lagstiftningsplaner som regeringen lämnar till riksdagen varje sammanträdesperiod. Den senaste lagstiftningsplanen (på finska) godkändes i februari. Avsikten är att nästa lagstiftningsplan ska lämnas till riksdagen i början av höstsessionen.

Regeringens lagstiftningsprogram för valperioden 2023–2027 (på finska)

Ytterligare information: Katri Manninen, statsministerns specialmedarbetare, tfn 0295 161 152