Hyppää sisältöön

Hallitus linjasi neuvottelussaan rajakysymyksistä, etätyöstä ja yli 70-vuotiaita koskevista suosituksista

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 23.6.2020 17.52 | Julkaistu suomeksi 25.6.2020 klo 9.34
Tiedote 445/2020

Hallitus sai tänään tiistaina 23. kesäkuuta neuvottelussaan myös selvityksen valtiosihteeri Martti Hetemäen jälleenrakennustyöryhmän pohjalta tehtävistä toimista. Lisäksi hallitus sai katsauksen epidemiatilanteeseen.

Matkailun rajoituksia puretaan edelleen

Hallitus linjasi neuvottelussaan, että sisärajavalvonnasta ja matkustusrajoituksista luovutaan 13. heinäkuuta alkaen Suomen ja sellaisten maiden välisessä liikenteessä, joissa COVID19-tauti-ilmaantuvuus on samankaltainen kuin niissä maissa, joiden osalta sisärajavalvonta on jo poistettu. Näitä maita ovat Norja, Tanska, Islanti ja Baltian maat. Tällä hetkellä raja-arvona pidetään enintään 8 uutta tautitapausta 100 000 henkilöä kohden edellisen 14 vuorokauden aikana.

Sisärajavalvonnasta voitaisiin siis tämän hetkisen epidemiatilanteen perusteella luopua seuraavien Schengen maiden osalta: Saksa, Italia, Itävalta, Kreikka, Sveitsi, Slovakia, Slovenia, Unkari ja Liechtenstein. Lisäksi sallittaisiin Schengeniin kuulumattomista EU-maista Kroatiasta, Kyproselta ja Irlannista matkustaminen Suomeen. Hallitus tekee kuitenkin vielä arvion Schengen ja EU-maiden kokonaistilanteesta 10. heinäkuuta mennessä ja päivittää listauksen maista ajankohtaisen epidemiatilanteen pohjalta.

Valtioneuvosto päättää asiasta yleisistunnossaan viimeistään 10. heinäkuuta 2020.

Epidemiologiseen arvioon perustuen sisärajavalvonta ja matkustusrajoitukset jatkuisivat edelleen Suomen sekä Alankomaiden, Belgian, Espanjan, Luxemburgin, Maltan, Portugalin, Puolan, Ranskan, Ruotsin ja Tšekin tasavallan välillä, huvialusliikennettä lukuun ottamatta.

Jokaisen Suomesta näihin maihin matkustavan pitää kuitenkin itse muistaa tarkistaa, mitkä ovat maahantulon rajoitukset kohdemaassa. Näillä kohdemailla voi olla voimassa omia rajoituksiaan matkailijoille. 

Valtioneuvoston suositus laajalle etätyölle päättyy 1. elokuuta

Hallitus linjasi neuvottelussaan, että suositus laajalle etätyön tekemiselle päättyy 1. elokuuta rauhoittuneen epidemiatilanteen johdosta. Kesälomakausi heinäkuussa mahdollistaa joustavasti vaiheittaisen siirtymisen kohti normaaleja työn tekemisen olosuhteita. 

Hallitus arvioi asiaa uudestaan, mikäli epidemiatilanne sitä edellyttää. Epidemian uudelleen kiihtymisen estämiseksi on tarpeellista seurata tarkasti rajoitusten purkamisen vaikutuksia epidemian kehittymiseen.

Suositus yli 70-vuotiaiden fyysisten kontaktien välttämisestä puretaan

Valtioneuvosto ei enää anna tiettyyn ikärajaan perustuvaa suositusta fyysisten kontaktien välttämisestä. Lähikontakteissa on kuitenkin hyvä noudattaa edelleen pidättyvää linjaa yksilöllistä harkintaa käyttäen, ottaen huomioon henkilön kokonaistilanne ja yksilölliset riskitekijät.

Lähikontaktien välttämisellä on onnistuttu suojaamaan ikääntynyttä väestöä koronavirustartunnoilta. Suosituksen käytännön toteutuksesta on kuitenkin aiheutunut hyötyjen lisäksi myös kielteisiä vaikutuksia 70 vuotta täyttäneiden henkilöiden fyysiselle, psyykkiselle ja sosiaaliselle hyvinvoinnille ja toimintakyvylle.

Sosiaali- ja terveysministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos antavat tarvittaessa toimivaltansa puitteissa hygienia- ja muita ohjeita, joilla ikääntyneiden tartuntariskiä voidaan pienentää. 

Valtiosihteeri Martti Hetemäen jälleenrakennusraportin pohjalta tehtävät toimet 

Hallitus linjaa, että jälkihoito- ja jälleenrakennusstrategian toimeenpanoa jatketaan 23.6.2020 esitellyn muistion pohjalta (liite). 

Raportin toimet jakautuvat ylläpitovaiheeseen sekä jälkihoito- ja jälleenrakennusvaiheisiin.

Jälkihoitovaiheen tavoitteena on tukea yhteiskunnan turvallista palautumista akuutin kriisivaiheen jälkeen. Jälkihoitotoimilla voidaan myös estää kriisin pitkäaikaisten haittavaikutusten syntymistä.

Jälleenrakennusvaiheessa tarkastellaan yhteiskunnan pitkän aikavälin keinoja, joilla esimerkiksi hiilineutraaliuden saavuttaminen, julkisen talouden kestävyys ja väestön hyvinvointi kriisin akuutin vaiheen jälkeen.

Valtioneuvoston kanslia asettaa valmisteluryhmän ehdotuksen mukaisesti poikkihallinnolliset virkamiestyöryhmät valmistelemaan ehdotuksia kriisin jälkihoito- ja jälleenrakennustoimenpiteiksi seuraavista kokonaisuuksista: 

•    Julkisen sektorin tuottavuus
•    Kansainvälinen talous, kilpailukyky ja vihreä kasvu
•    Osaaminen, innovaatiot ja digitalisaatio
•    Resilienssi, hyvinvointi ja kriiseihin varautuminen

Työryhmien toimikausi kestää 15. syyskuuta 2020 saakka. Työryhmien ehdotuksista raportoidaan hallitukselle 22. elokuuta 2020 mennessä. Ministeriöiden kansliapäälliköistä koostuvan exit- ja jälleenrakennustyöryhmän toimikautta jatketaan 15.9.2020 saakka.


Lisätietoja

kansliapäällikkö Martti Hetemäki, valtiovarainministeriö, p. 0295 530 292, [email protected] (jälkihoito- ja jälleenrakennusstrategia); osastopäällikkö Juha Sarkio, valtiovarainministeriö, p. 0295 530 031, [email protected] (etätyö); johtaja Taru Koivisto, sosiaali- ja terveysministeriö, p. 0295 163 323, [email protected] (yli 70-vuotiaat); ylilääkäri Taneli Puumalainen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, [email protected] ja strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki, sosiaali- ja terveysministeriö, [email protected] (epidemiatilanne); Rajavartiolaitoksen mediapuhelin, p. 050 456 2862 (raja-asiat)