Hyppää sisältöön

Regeringen drog upp riktlinjer för åtgärder för att förbättra sysselsättningen och arbetsmarknadsställningen bland personer över 55 år, främja orken i arbetet och stärka omställningsskyddet

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 17.12.2020 18.05 | Publicerad på svenska 17.12.2020 kl. 18.25
Pressmeddelande 802/2020

Målet i regeringsprogrammet för Marins regering är att bygga upp ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle. Med de åtgärder som regeringen beslutade om vid budgetförhandlingarna 2020 eftersträvas, i kombination med de sysselsättningsfrämjande åtgärder som regeringen redan tidigare vidtagit, sammanlagt 31 000–36 000 nya sysselsatta.

Regeringspartierna har dragit upp riktlinjer för åtgärder som förbättrar sysselsättningen bland personer över 55 år, främjar orken i arbetet och arbetsförmågan samt stärker kompetensen och omställningsskyddet. 

Finansministeriet har bedömt vilka potentiella konsekvenserna de åtgärder som ingår i sysselsättningshelheten har för sysselsättningen och den offentliga ekonomin. Den sammanlagda effekten av åtgärderna bedöms vara att sysselsättningen ökar med cirka 10 300 personer. Sysselsättningen beräknas öka med cirka 9 100 personer före utgången av 2029 och därtill förväntas den temporära effekten av den reserv som avses förbättra sysselsättningen vara cirka 1 200 sysselsatta. 

Den sammantagna effekten av förslagen beräknas stärka den offentliga ekonomin med ca 165 miljoner euro. Arbetsgivarnas kostnader ökar jämfört med nuläget med sammanlagt ca 10 miljoner euro på 2029 års nivå.

Regeringen vidtar under regeringsperioden sysselsättningsåtgärder som stärker ekonomin och som syftar till sysselsättningseffekter som motsvarar 80 000 nya sysselsatta. Beslut om regeringens övriga sysselsättningsåtgärder fattas vid halvtidsöverläggningen.


Ytterligare information: Matti Niemi, statsministerns politiska specialmedarbetare, tfn 0295 160 165