Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Jori Arvonen fortsätter som understatssekreterare för EU-ärenden

Statsrådets kommunikationsavdelning 29.6.2016 14.15
Nyhet

Statsrådet utnämnde den 29 juni politices magister Jori Arvonen till en tidsbunden tjänst som biträdande avdelningschef vid statsrådets kansli. Tjänsten är placerad i avdelningen för EU-ärenden. Den biträdande avdelningschefen har titeln understatssekreterare för EU-ärenden.

Den biträdande avdelningschefen har till uppgift att bistå avdelningschefen i ledningen av verksamheten vid avdelningen för EU-ärenden och att vid behov vara dennes ställföreträdare samt att delta i skötseln av de uppgifter som hör till avdelningens ansvarsområde. Arvonen har utöver sina övriga uppgifter också varit chef för enheten för EU-politik, som bl.a. sköter frågor som hänför sig till EU:s inre marknad, industripolitik, energi, trafik och kommunikationspolitik.

Arvonen har tidigare varit bl.a. chef för internationella frågor i Samlingspartiet 2002–2007 och utrikesministerns specialmedarbetare i utrikesministeriet 2007–2011. Sedan 2011 har Arvonen varit biträdande avdelningschef vid avdelningen för EU-ärenden.

Viran täyttäminen
Sivun alkuun