Hyppää sisältöön

Kansalaispulssi: Pienituloisista enää reilu puolet suhtautuu luottavaisesti tulevaisuuteen

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 17.11.2023 16.55
Tiedote

Nuorten ja pienituloisten luottamus tulevaisuuteen on heikentynyt syksyllä selvästi verrattuna alkuvuoteen. Naisten keskuudessa luottamuksen lasku on ollut valtioneuvoston kanslian Kansalaispulssi-kyselyn mukaan miehiä voimakkaampaa.

Pienituloisista 54 prosenttia ja 15-29-vuotiaiden ikäryhmästä 64 prosenttia suhtautuu nyt tulevaisuuteen ainakin melko luottavaisesti.

Tuloluokittain tarkasteltuna vain hyvätuloisten luottamus tulevaan on pysynyt jotakuinkin ennallaan.

”Pienituloisista enää hieman yli puolet suhtautuu melko tai erittäin luottavaisesti tulevaisuuteensa. Tämä muutos on sinänsä huolestuttava, sillä pienituloisten luottamus tulevaan oli ennestäänkin jo selvästi muita väestöryhmiä heikompaa”, sanoo johtava asiantuntija Juho Jyrkiäinen valtioneuvoston kansliasta.

Kokemus yhteiskunnan oikeudenmukaisuudesta on marraskuun Kansalaispulssi-kyselyssä hieman vahvistunut verrattuna alkusyksyyn, jolloin siinä nähtiin selvä pudotus aiemmasta. Ainakin melko oikeudenmukaisena yhteiskuntaa pitää nyt 69 prosenttia, kun vastaava luku oli syyskuussa 64 prosenttia. Kokemus oikeudenmukaisuudesta on silti yhä heikommalla tasolla kuin viime vuosina yleensä.

Valtioneuvoston kanslian Kansalaispulssi-kysely tehtiin nyt 50. kertaa. Kyselyt alkoivat keväällä 2020.

Yhä harvempi nostaa kestävän julkisen talouden hallituksen kärkiteemoihin

Kansalaisten näkemykset hallitukselle tärkeimmistä teemoista ovat pysyneet ennallaan. Niissä korostuvat terveydenhuollon, koulutuksen ja julkisen talouden haasteet.

Kestävän julkisen talouden koettu tärkeys on pienentynyt 34 prosenttiin, kun taas toimivan terveydenhuollon koettu tärkeys on edelleen hieman vahvistunut. Sen nostaa nyt tärkeimpien teemojen joukkoon 65 prosenttia.

Luottamus instituutioihin on pysynyt syksyllä pääpiirteittäin tasaisena.
Luottamus hallitukseen on hieman kasvanut verrattuna alkusyksyn tilanteeseen. Hallitukseen luottaa nyt 45 prosenttia, kun luku kävi alimmillaan 41 syyskuussa prosentissa.

Valmius vastaanottaa Ukrainan pakolaisia on hieman laskenut syksyn aikana, mutta on edelleen suhteellisen korkealla tasolla 68 prosentissa.

Kansalaispulssi-kyselyn 50. kierros on tehty 8.-13.11.2023. Kansalaispulssi-kyselyn avulla selvitetään kansalaisten mielipiteitä ajankohtaisista aiheista, viranomaisten toiminnasta sekä vastaajien omasta mielialasta ja tulevaisuuden odotuksista. Kyselyaineiston keräämisestä vastaa Tilastokeskus.

Lisätietoja: johtava asiantuntija Juho Jyrkiäinen, valtioneuvoston kanslia, p. 0295 160 181