Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Koronapandemian kokemukset opiksi – valtioneuvoston kriisinjohtamisen kehittämishanke käynnistyy

Valtioneuvoston viestintäosasto
27.9.2021 16.07
Tiedote 547/2021

Valtioneuvoston kanslia on asettanut hankkeen, jonka tarkoituksena on kehittää valtioneuvoston kriisijohtamisen valmiuksia ja edellytyksiä erityisesti pääministerin johtamistehtävän tueksi. Hanke keskittyy valtioneuvoston kanslian ja sen toimialaan kuuluvien valtioneuvoston yhteisten toimintojen kehittämiseen.

Pitkäkestoinen koronakriisi on haastanut valtioneuvoston toimintaa monin tavoin. Kriisin ensimmäisestä vaiheesta laadittiin syksyllä 2020 selvitys, joka kartoitti valtioneuvoston kriisijohtamisen ja valmiuslain käyttöönoton kokemuksia vuoden 2020 tammikuun alusta kesäkuun loppuun saakka. Selvityksen perusteella hallituksen käsittelyssä tunnistettiin kolme kehittämisaluetta, joiden perusteella nyt käynnistynyt hanke jakautuu. Alueet ovat 1) johtaminen ja toimivaltuudet 2) säädösvalmistelu ja resurssit ja 3) varautuminen ja valmius.

Hankkeessa huomioidaan valtioneuvoston syyskuussa 2020 asettaman riippumattoman tutkintaryhmän antamat toimenpidesuositukset sekä Yhteiskunnan turvallisuusstrategian päivittäminen ja valmiuslain uudistaminen. Tutkintaryhmä toimi Onnettomuustutkintakeskuksen yhteydessä ja sen tehtävänä oli selvittää koronapandemiasta johtuneita toimenpiteitä ajalla 1.1.-31.7.2020 sekä antaa suosituksia siitä, miten pandemian aikaisten kokemusten perusteella voitaisiin kehittää yhteiskunnan varautumista ja turvallisuutta. Tutkintaselostus ja toimenpidesuositukset annettiin valtioneuvostolle 30. kesäkuuta 2021. 

Hanketta johtaa valtioneuvoston turvallisuusjohtaja Ahti Kurvinen ja sen toimikausi päättyy 31. toukokuuta 2022.

Lisätietoja: Valtioneuvoston turvallisuusjohtaja Ahti Kurvinen, p. 0295 160 100, valtioneuvoston kanslia
 

 
Sivun alkuun