Hyppää sisältöön

Perusturvan ja toimeliaisuuden uudistushanke käynnistyy

sosiaali- ja terveysministeriövaltioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 28.9.2017 14.18
Tiedote 434/2017

Valtioneuvosto asetti torstaina 28. syyskuuta hankkeen valmistelemaan perusturvan ja toimeliaisuuden kokonaisuudistusta. Hankkeen tehtävänä on valmistella työllisyyttä ja toimeliaisuutta parantavaa ja eriarvoisuutta vähentävää perusturvan kokonaisuudistusta. Hallitus sopi uudistuksen valmistelun käynnistämisestä puoliväliriihessään huhtikuun lopussa.

Hankkeen tehtävänä on tukea poliittisia toimijoita ja eduskuntavaaleihin 2019 valmistautuvia puolueita perusturvaa uudistavien näkemysten muodostamisessa. Se tekee tarvittaessa ehdotuksia useammasta vaihtoehdosta tai mallista, joiden pohjalta perusturvan ja toimeliaisuuden kokonaisuutta voidaan uudistaa ja tehdä asiaa koskevia päätöksiä seuraavien hallitusneuvottelujen myötä. Hankkeen toimikausi on 28.9.2017–28.2.2019.

Kokonaisuudistuksen tavoitteena on nostaa työllisyysastetta, kannustaa työn tekemiseen ja yrittäjyyteen sekä torjua ja vähentää eriarvoisuutta. Sen tulee vastata työn murrokseen sekä muuttuvaan perhe- ja kotitalousrakenteeseen. Tavoitteena on nykyistä selkeämpi ja yksinkertaisempi järjestelmä, jonka uudistamisessa hyödynnetään erityisesti digitalisaatiota.

Valmistelussa otetaan huomioon julkisen talouden asettamat reunaehdot ja kestävyysvajeen umpeen kurominen sekä ikääntymisen aiheuttamat haasteet. Huomioon otetaan myös muun muassa perustulokokeilun, osallistumistuloselvityksen ja muiden käynnistettävien tutkimusten, laajan kuulemiskierroksen ja selvitysten tulokset sekä kansallisen tulorekisterin tuomat mahdollisuudet.

Hankkeessa selvitetään kustannus-, työllisyys- ja tulonjakovaikutukset sekä muut vaikutukset, jos asumisen tukeminen irrotetaan toimeentulotuesta ja toteutetaan yksinomaan asumisen tukien kautta. Eri vaihtoehtoja käsittelevä valmistelutyö koordinoidaan Juho Saaren johtaman eriarvoisuustyöryhmän kanssa.

Työssä huomioidaan myös Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran ja Suomen Pankin uudistushankkeet sekä Strategisen tutkimuksen neuvoston tutkimukset.

Hankkeen organisointi

Kokonaisuudistuksen hankkeella on ohjausryhmä, projektiryhmä ja parlamentaarinen seurantaryhmä. Työn vetovastuu on valtioneuvoston kanslialla yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön ja valtiovarainministeriön kanssa. Työn tukena toimivat opetus- ja kulttuuriministeriö, ympäristöministeriö ja Kansaneläkelaitos.  

Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii pääministerin valtiosihteeri Paula Lehtomäki (valtioneuvoston kanslia), ja jäseninä kansliapäällikkö Jari Gustafsson (työ- ja elinkeinoministeriö), valtiosihteeri Martti Hetemäki (valtiovarainministeriö), kansliapäällikkö Anita Lehikoinen (opetus- ja kulttuuriministeriö) ja kansliapäällikkö Päivi Sillanaukee (sosiaali- ja terveysministeriö).          

Projektiryhmän tehtävänä on valmistella uudistukseen tarvittavat mallit ja vaihtoehdot. Valtioneuvoston kanslia nimittää myöhemmin projektiryhmän jäseniksi kolme selvityshenkilöä.

Marraskuussa asetettavan parlamentaarinen seurantaryhmän jäseniksi kutsutaan puolueiden, työmarkkinoiden keskusjärjestöjen sekä yrittäjien ja sosiaali- ja terveysalan keskeisten järjestöjen edustajat.

Ohjausryhmän tulee laatia loppuraportti vaihtoehtoisine ehdotuksineen sekä luovuttaa se hallitukselle viimeistään helmikuussa 2019. Kokonaisuudistuksen valmistelua seurataan säännöllisesti hallituksen strategiaistunnoissa ja tarvittaessa talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa.

Lisätietoja: valtiosihteeri Paula Lehtomäki, p. 0295 160 280 ja alivaltiosihteeri Timo Lankinen, p. 0295 160 300, valtioneuvoston kanslia

Asettamispäätös