TOIMI

Perusturvan ja toimeliaisuuden kokonaisuudistus

VNK014:00/2017 Kehittäminen

Hankkeen keskeinen tavoite ja tehtävä on tukea tietoon perustuvaa työskentelyä kevään 2019 eduskuntavaalien vaiheessa, sosiaaliturvaa laajasti kehittävän perusturvan ja toimeliaisuuden uudistuksen päätöksenteossa. Hanke työskentelee järjestelmätasolla.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero VNK014:00/2017

Asianumerot VNK/1844/05/2017

Asettaja valtioneuvoston kanslia

Toimikausi/aikataulu 28.9.2017 – 28.2.2019

Asettamispäivä 28.9.2017

Tavoitteet ja tuotokset

Hanke valmistelee työllisyyttä ja toimeliaisuutta parantavaa ja eriarvoisuutta vähentävää perusturvan kokonaisuudistusta. Hanke tukee poliittisia toimijoita ja eduskuntavaaleihin 2019 valmistautuvia puolueita perusturvaa ja toimeliaisuutta uudistavien näkemysten muodostamisessa.

Uudistuksen tavoitteena on:

- nostaa työllisyysastetta, kannustaa työn tekemiseen ja yrittäjyyteen, torjua ja vähentää eriarvoisuutta,

- vastata työn murrokseen sekä muuttuvaan perhe- ja kotitalousrakenteeseen, sekä

- muuttaa järjestelmää nykyistä selkeämmäksi ja yksinkertaisemmaksi.

Hankkeen toteutuksessa ja tulevaisuuden järjestelmässä hyödynnetään erityisesti digitalisaatiota.

Tiivistelmä

Hankkeen keskeinen tavoite ja tehtävä on tukea tietoon perustuvaa työskentelyä kevään 2019 eduskuntavaalien vaiheessa, sosiaaliturvaa laajasti kehittävän perusturvan ja toimeliaisuuden uudistuksen päätöksenteossa. Hanke työskentelee järjestelmätasolla.

Lähtökohdat

Hanke tekee ehdotuksia useammasta vaihtoehdosta tai mallista, joiden pohjalta kokonaisuutta voidaan uudistaa ja tehdä asiaa koskevia päätöksiä seuraavien hallitusneuvottelujen myötä. Valmistelu tehdään järjestelmätasoisena.

Valmistelussa otetaan huomioon julkisen talouden asettamat reunaehdot
ja kestävyysvajeen umpeen kurominen sekä ikääntymisen aiheuttamat
haasteet.

Valmistelussa otetaan huomioon muun muassa perustulokokeilun, osallistumistuloselvityksen ja muiden käynnistettävien tutkimusten, laajan
kuulemiskierroksen ja selvitysten tulokset sekä kansallisen tulorekisterin
tuomat mahdollisuudet.

Lisätietoja

Lisää aiheesta