Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Raha-asiainvaliokunnan istunto 15.6.2017

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 15.6.2017 13.06
Tiedote 293/2017

Luettelossa ovat raha-asiainvaliokunnan ministeriöille puoltamat julkiset asiat. Raha-asiainvaliokunnan valtioneuvostolle puoltamista asioista tiedotetaan valtioneuvoston istunnon jälkeen.

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 15.6.2017 seuraavia asioita:

Suomen osallistuminen Turkin pakolaisavun koordinaatiovälineen rahoitukseen. Osana EU-Turkki -julkilausuman toimeenpanoa Suomi osallistuu Turkin pakolaisavun koordinaatiovälineen rahoitukseen sitoumuksensa ja 6.3.2016 allekirjoittamansa osallistumistodistuksen mukaisesti. Tuen ensisijaisena tavoitteena on Syyriasta Turkkiin tulleiden pakolaisten välittömien humanitaaristen ja kehitystarpeiden tyydyttäminen ruoka-avun, terveyspalveluiden ja koulutuksen muodossa. Euroopan unioni ja sen jäsenvaltiot rahoittavat Turkin pakolaisavun koordinaatiovälinettä yhteensä kolmella miljardilla eurolla. Suomen osuus kokonaisrahoituksesta on 28,4 miljoonaa euroa. Viime vuoden maksuosuus 8 411 000 euroa on jo myönnetty ja maksettu, joten jäljellä oleva maksuosuus on 19 989 000 euroa. (UM ulkoasiainneuvos Päivi Laivola Donin de Rosière 0295 350 668)

Maahanmuuttoviraston oikeuttaminen tekemään Senaatti-kiinteistöjen kanssa vuokrasopimus Ratapihantie 7 kiinteistön toimitiloista Helsingissä. Toimitilojen kokonaispinta-ala on 6 703,5 m2, josta vuosivuokra on 1 986 145,88 euroa (alv 0 %). Vuokra on sidottu elinkustannusindeksiin. Vuokrasopimus on toistaiseksi voimassa oleva, ja vuokranmaksu alkaa 1.4.2018. Sopimus on käytännössä monivuotinen. Sopimuksen irtisanomisaika on 12 kuukautta. (SM neuvotteleva virkamies Tiina Snellman 0295 488 638)

 
Sivun alkuun