Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Raha-asiainvaliokunnan istunto 31.3.2016

Valtioneuvoston viestintäosasto
31.3.2016 13.19
Tiedote 127/2016

Luettelossa ovat raha-asiainvaliokunnan ministeriöille puoltamat julkiset asiat. Raha-asiainvaliokunnan valtioneuvostolle puoltamista asioista tiedotetaan valtioneuvoston istunnon jälkeen.

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 31.3.2016 seuraavia asioita:

Valtiokonttorin oikeuttaminen tekemään Senaatti-kiinteistöjen kanssa vuokrasopimus Sörnäisten rantatie 13:n tiloista Helsingissä. Vuokrasopimus on tarkoitus uusia Valtiokonttorin supistuneen tilatarpeen vuoksi. Sopimus on voimassa toistaiseksi 12 kuukauden irtisanomisajalla. Vuosivuokra on noin 1,2 miljoonaa euroa (alv 0 %). Valtiokonttorin käyttöön toimitilat otetaan muutostöiden jälkeen 1.1.2018. (VM tietojohtaja Irja Peltonen 0295 530 138)

Maatalouden interventiorahaston vuoden 2015 tilinpäätöksen vahvistaminen. Maa- ja metsätalousministeriö vahvistaa maatalouden interventiorahaston vuoden 2015 tilinpäätöksen ja Maatalouden interventiorahaston alijäämä 23 373,81 euroa tilikaudelta 1.1.2015-31.12.2015 kirjataan rahaston omaan pääomaan. Taseen loppusumma tilikauden päättyessä 31.12.2015 oli 2 231 953,08 euroa. Vuonna 2015 rahastoon tehtiin 400 000 euron siirto valtion talousarviosta. Maatalouden interventiorahasto voi toimintojensa väliaikaista rahoittamista varten ottaa tietyin ehdoin lainoja. Näitä ei kuitenkaan otettu vuonna 2015. (MMM maatalousneuvos Esa Hiiva 0295 162 265)

Maatilatalouden kehittämisrahaston vuoden 2015 tilinpäätöksen vahvistaminen. Maa- ja metsätalousministeriö vahvistaa maatilatalouden kehittämisrahaston vuoden 2015 tilinpäätöksen. Maatilatalouden kehittämisrahaston kulujäämä tilikaudella 1.1.-31.12.2015 oli 62 977 014,20 euroa. Taseen loppusumma tilikauden päättyessä 31.12.2015 oli 362 485 913,85 euroa. Valtion vuoden 2015 ensimmäisessä lisätalousarviossa siirrettiin rahastoon varoja 250 000 euroa käytettäväksi hevostalouden kehittämishankkeiden rahoittamiseen. Tuloja rahastoon kertyi noin 85 miljoonaa euroa, kun tuloihin lasketaan mukaan edelliseltä vuodelta siirtyneet sitomattomat varat. Maatilatalouden kehittämisrahaston tulot toteutuivat vuonna 2015 hiukan suunniteltua pienempinä. Rahaston menot koostuvat pääosin myönnetyistä avustuksista. Suunnitelluista menoista sidottiin 62 prosenttia. (MMM maatalousneuvos Esa Hiiva 0295 162 265)

Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) oikeuttaminen tekemään Senaatti-kiinteistöjen kanssa vuokrasopimus Sörnäisten rantatie 13:n tiloista Helsingissä. PRH:n toimitilojen vuokrasopimus nykyisissä toimitiloissa päättyy 31.12.2017. Sopimus on voimassa toistaiseksi 12 kuukauden irtisanomisajalla. PRH siirtyy uusiin tiloihin muutostöiden jälkeen 1.1.2018. Vuokrakustannukset ovat Senaatti-kiinteistöjen investointipäätöksen tekemishetken (helmikuu 2016) indeksitasolla 1,43 miljoonaa euroa vuodessa (alv 0 %). Neliövuokra on noin 19,2 euroa/m2. Vuokra vastaa alueen peruskorjattujen ja jäähdytettyjen toimistotilojen käypää, keskimääräistä vuokratasoa. Kalusteista maksetaan vuokraa noin 140 000 euroa vuodessa. Kokoustilojen käytöstä maksetaan käytön mukaan. (TEM kaupallinen neuvos Eeva-Liisa Koltta-Sarkanen 0295 063 518)

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen maksullisista suoritteista. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen menot katetaan pääosin keskuksen valvonta- ja palvelutoiminnasta saatavilla maksuilla. Nykyiseen 31.3.2016 asti voimassa olevaan asetukseen tehdään muutoksia liiketaloudellisin perustein hinnoiteltaviin suoritteisiin (yksi uusi maksukategoria) ja hintojen alennusta muutamiin julkisoikeudellisiin suoritteisiin. Näitä maksuja alennetaan, jotta ne vastaavat paremmin suoritteiden tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia perustuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen toimintoperusteiseen kustannuslaskentaan. Asetus tulee voimaan 1.4.2016 ja on voimassa 31.3.2017 saakka. (STM lakimies Merituuli Mähkä 0295 163 575)

Sivun alkuun