Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Valtioneuvoston kanslia kerää kokemuksia valtioneuvosto.fi-sivuston käytöstä ja kehittämistarpeista. Auta kehittämistyössä ja vastaa lyhyeen verkkokyselyyn

Raha-asiainvaliokunnan istunto 7.7.2016

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 7.7.2016 13.21
Tiedote 304/2016

Luettelossa ovat raha-asiainvaliokunnan ministeriöille puoltamat julkiset asiat. Raha-asiainvaliokunnan valtioneuvostolle puoltamista asioista tiedotetaan valtioneuvoston istunnon jälkeen.

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 7.7.2016 seuraavia asioita:

Vuokrasopimus Rikosseuraamuslaitoksen Jyväskylän uudisrakennuksesta. Laukaan vankilan ja Jyväskylän yhdyskuntaseuraamustoimiston toiminta yhdistetään ja siirretään Jyväskylään rakennettavaan uudisrakennukseen, jonne tulee noin 60-paikkainen avovankila ja tilat yhdyskuntaseuraamustoimistolle. Oikeusministeriö oikeuttaa Rikosseuraamuslaitoksen vahvistamaan ehdollisesti allekirjoitetun vuokrasopimuksen Jyväskylän uudisrakennuksesta, osoitteessa Ramoninkatu 4. Hankkeen toteuttaa Jykes Kiinteistöt oy. Kokonaisvuokra Rikosseuraamuslaitokselle on 840 000 euroa vuodessa. Toimitilat on tarkoitus ottaa Rikosseuraamuslaitoksen käyttöön 1.1.2019. Senaatti-kiinteistöillä on osto-oikeus kiinteistön siirtämiseksi valtion taseeseen ensimmäisen käyttövuoden jälkeen. Siinä vaiheessa laaditaan uusi vuokrasopimus valtion uuden vuokrajärjestelmän mukaisin ehdoin. Silloin kokonaisvuokra Rikosseuraamuslaitokselle on noin 786 500 euroa vuodessa. (OM neuvotteleva virkamies Marianne Mäki 0295 150 238)
Tiedote

Määrärahan ja myöntämisvaltuuden osoittaminen puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen vuonna 2016. Suomen metsäkeskukselle osoitetaan talousarvion momentilta 30.40.44 (Tuki puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen) määrärahaa 8 444 000 euroa, joka on vuoden 2016 II lisätalousarviossa myönnetty kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain ja kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain mukaisten puuntuotannon kestävyyden turvaamiseksi hyväksyttyjen töiden tuen maksamiseen. Lisäksi Suomen metsäkeskukselle osoitetaan lisätalousarviossa II myönnetty 30 000 000 euron valtuus käytettäväksi kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain tukipäätösten hyväksymiseen. Ottaen huomioon 11.2.2016 Suomen metsäkeskukselle samalta momentilta osoitettu 55 230 000 euron määräraha Suomen metsäkeskuksen julkisen palvelun yksiköllä on käytettävissä vuonna 2016 yhteensä 63 674 000 euroa tukipäätösten maksamiseen. Tukihakemuksia Suomen metsäkeskus voi kuluvana vuonna hyväksyä 88 000 000 eurolla. Valtuutta voidaan käyttää myös kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain nojalla tehtyjen tukipäätösten virheiden korjauksiin. (MMM metsäneuvos Marja Kokkonen 0295 162 444)
Tiedote

 
Sivun alkuun