Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Raimo Luoma statsministerns statssekreterare

Statsrådets kommunikationsavdelning 7.6.2019 11.31
Pressmeddelande

Fredagen den 7 juni utnämnde statsrådet juris kandidat Raimo Luoma till statssekreterare vid statsrådets kansli för statsministerns mandatperiod från och med den 7 juni.

Luoma är för närvarande Försörjningsberedskapscentralens verkställande direktör. Han har tidigare tjänstgjort som bland annat finansministerns statssekreterare och länge som tjänsteman och avdelningschef vid arbets- och näringsministeriet. Han har också arbetat som advokat.

Raimo Luoma avgår som Försörjningsberedskapscentralens verkställande direktör och ordförande för Tradeka-Yhtiöt Oy:s styrelse.

Till statsrådets kansli har sedan 1990 utnämnts en statssekreterare för statsministerns mandatperiod. Statsministerns statssekreterare leder som ministerns närmaste medhjälpare beredningen i statsrådet, främjar och följer genomförandet av regeringsprogrammet samt ansvarar för samarbetet med ministerierna. Statssekreteraren leder statsrådets kanslis verksamhet biträdd av understatssekreteraren. Statssekreteraren är också ordförande för ministeriernas kanslichefsmöten.

Ytterligare information: Timo Lankinen, understatssekreterare, tfn 0295 160 300, och Päivi Anttikoski, statsrådets kommunikationsdirektör, tfn 040 536 4821, statsrådets kansli

Palaa sivun alkuun