Hyppää sisältöön

Ravintoloille tukea uudelleentyöllistämiseen ja hyvitystä toiminnan rajoittamisesta

työ- ja elinkeinoministeriövaltioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 6.5.2020 18.15
Tiedote 318/2020
ylijohtaja Antti Neimala ja työministeri Tuula Haatainen

Hallitus on sopinut mallista, jolla tuetaan ravintoloita työllistämisessä sekä hyvitetään kustannuksia, joita yritykset eivät ole voineet sopeuttaa lakisääteisestä rajoituksesta aiheutuneeseen muutokseen. Hallitus antaa esityksen eduskunnalle lähipäivinä.

Ravitsemisliiketoimintaa on rajoitettu voimakkaasti lainsäädännöllä koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi. Ravintolat, kahvilat ja anniskelupaikat on pidettävä suljettuina asiakkailta koko maassa 4.4.–31.5.2020. Eduskunta edellytti rajoitukset hyväksyessään kohtuullisten kustannusten kompensointia ja toimia, joilla lievennetään rajoitusten vaikutuksia.

"Koronakriisin vaikutukset ravintola- ja kahvilayrittäjien liiketoiminnalle ovat olleet huomattavan ankarat, eivätkä tähänastiset tukimuodot tai muut valmistellut vaikutuksia lieventävät toimenpiteet riitä täyttämään eduskunnan edellytyksiä. Näistä syistä olemme valmistelleet ravintola-alalle tukimallin", työministeri Tuula Haatainen perustelee.

"Tavoitteenamme on kohtuullisesti hyvittää rajoitustoimia sekä kannustaa yrityksiä työllistämään. Tällä mallilla voimme tukea yritysten lisäksi sitä, että mahdollisimman moni koronavirusepidemian takia lomautettu tai irtisanottu voi palata töihin", ministeri Haatainen sanoo.

Tuen ja hyvityksen määrä riippuu yrityksestä

Työ- ja elinkeinoministeriössä valmisteltu malli koostuu kahdesta toisiaan täydentävästä osasta: tuesta uudelleentyöllistämiseen ja hyvityksestä toiminnan rajoittamisesta. Tuen ja hyvityksen määrät ovat yrityskohtaisia. Ravitsemisliikkeiden koko ja liiketoiminnan laajuus alalla vaihtelevat paljon.

Uudelleentyöllistämisen tuki:

 • Tuetaan yritysten kykyä työllistää työntekijöitä toiminnan käynnistyessä uudelleen.
 • Tuen määrä on 1 000 euroa työntekijää kohden. Edellytyksenä tuen myöntämiselle on, että yrityksen maksama palkkasumma työntekijälle rajoituksen päättymisen jälkeen kolmen kuukauden ajalta on yhteensä vähintään 2 500 euroa.
 • Tukea myönnetään enimmillään siitä kokoaikaisia työntekijöitä vastaavasta määrästä, joka työskenteli yrityksessä ennen kriisin alkua. Tukea voidaan myöntää yritykselle enimmillään 800 henkilöstä.
 • Yrityksen saamat mahdolliset muut tuet voivat vaikuttaa lopulliseen tuen määrään.
 • Tuki myönnetään hakemuksesta. Tuen myöntää ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus KEHA-keskus.

Hyvitys toiminnan rajoittamisesta:

 • Hyvitetään kohtuullisesti rajoituslain vaikutuksia ravitsemisyrityksen mahdollisuuksiin hoitaa joustamattomia juoksevia kustannuksia.
 • Hyvityksen määrään vaikuttaa se, kuinka paljon yrityksen myynti on huhtikuussa laskenut verrattuna tammi-helmikuun keskimääräiseen myyntiin. Hyvityksen määrä määräytyy yrityksen myynnin muutoksesta yksittäisenä kuukautena: vain muutoksen mukainen osuus joustamattomista juoksevista kustannuksista hyvitetään. Kohtuullisena hyvityksenä pidetään 15 %.
 • Hyvityksellä ei kompensoida myynnin laskua, jota hyödynnetään laskennallisesti hyvityksen määrittelyssä. Hyvitys voi enimmillään olla 500 000 euroa.
 • Yrityksille, joilla tammi-helmikuun keskimyynti on yli miljoona euroa, hyvityksen määrä on miljoonan ylittävältä osalta 5 prosenttia.
 • Hyvityksen määrästä vähennetään mahdolliset ELY-keskukselta tai Business Finlandilta saadut koronaepidemiaan perustuvat tuet.
 • Hyvitys suoritetaan yrityksille pääosin ilman hakemusta joukkomaksatuksena Verohallinnolta saatavien yrityskohtaisten arvonlisäverotietojen perusteella. Osalle yrityksiä, kuten muita tukia hakeneille yrityksille, hyvitys myönnetään hakemuksesta. Tuen myöntää ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus KEHA-keskus.
 • Hyvitys maksetaan kahdessa erässä yrityksille, joille se suoritetaan joukkomaksatuksena. Ensimmäinen erä maksetaan mahdollisimman nopeasti.

Uudelleentyöllistämisen tuen kustannusvaikutus on noin 40 miljoonaa euroa, jos 40 000 työntekijää työllistyy uudelleen. Toiminnan rajoituksista saatavan hyvityksen kustannusvaikutukseksi arvioidaan kokonaisuudessaan noin 83 miljoonaa euroa yhteensä kahdelta kuukaudelta.

Hallituksen tavoitteena on, että laki ravitsemisyritysten uudelleentyöllistämisen tukemisesta ja toiminnan rajoitusten hyvittämisestä tulisi voimaan mahdollisimman pian. Lain voimaantulo edellyttää, että Euroopan komissio on hyväksynyt lakiehdotukseen sisältyvän valtiontuen. Hallituksen esitys liittyy valtion vuoden 2020 III lisätalousarvioesitykseen.

Työ- ja elinkeinoministeriö viestii erikseen lain voimaantulosta sekä ohjeista yrityksille tuen hakemiseksi ja hyvityksen saamiseksi.

Lisätiedot:

työministerin erityisavustaja Piia Rekilä, p. 050 396 3574

työministerin erityisavustaja Timo Nevaranta, p. 050 340 9483

hallitusneuvos Liisa Huhtala, TEM, p. 029 504 7062

osastopäällikkö Antti Neimala, TEM, p. 029 504 7039

hallitusneuvos Jan Hjelt, TEM, p. 0295 048 940