Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Tillsättandet av en sannings- och försoningskommission för samer framskrider

Statsrådets kommunikationsavdelning
13.11.2019 19.03
Pressmeddelande 591/2019

Vid sin aftonskola den 13 november 2019 behandlade regeringen det mandat som beretts för en sannings- och försoningskommission för samer och ansåg att man kan gå vidare till utnämningen av kommissionens ledamöter. Avsikten är att tillsätta en kommission med fem ledamöter som ska vara självständig och oberoende i sin verksamhet. Syftet med det arbete som sannings- och försoningskommissionen för samer kommer att utföra i Finland är att gå igenom och lära sig av händelser i historien.

Mandatet har beretts under 2019 i samarbete med sametinget och skolternas byastämma, som ännu ska behandla mandatet för sin egen del. Avsikten är att utnämningsprocessen ska inledas efter dessa behandlingar.

Ytterligare information: Johanna Suurpää, avdelningschef, överdirektör, tfn 0295 150 534, och Johanna Hautakorpi, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 150 018, justitieministeriet, samt Nina Brander, specialsakkunnig, tfn 0295 160 347, statsrådets kansli

 
Sivun alkuun