Hyppää sisältöön

Suomelle uusi kestävän kehityksen strategia

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 25.4.2022 17.11
Tiedote 257/2022
Paneelikeskustelijat kestävän kehityksen toimikunnan strategian julkistustilaisuudessa 25.4.2022.
Strategian julkistustilaisuus järjestettiin Tiedekulmassa.

Suomen uusi kestävän kehityksen strategia julkistettiin maanantaina 25. huhtikuuta. Strategian tavoitteena on luonnon kantokyvyn turvaava, hyvinvoiva ja globaalisti vastuullinen Suomi. Strategian tarkoituksena on vahvistaa ylivaalikautista kestävän kehityksen työtä.

Kestävän kehityksen toimikunta on valmistellut strategian vuosille 2022-2030. Toimikunnan puheenjohtajana toimii pääministeri Sanna Marin ja toimikunnassa on edustettuina laajasti eri tahot yhteiskunnan eri osa-alueilta.

Strategia tähtää YK:n Agenda2030 -toimintaohjelman ja sen 17 kestävän kehityksen tavoitteen saavuttamiseen. Agenda2030 ohjaa kaikkia maailman maiden kestävän kehityksen työtä, ja kestävän kehityksen toimikunta työsti viime vuonna kansallisen Agenda2030-tiekartan. Nyt julkaistu strategia perustuu tiekarttatyön tuloksiin. 

”Käsillä olevat kestävyyshaasteet ovat järjestelmätason kysymyksiä, joten ratkaisuissakin huomio tulee kiinnittää järjestelmiin ja niiden muutostarpeisiin. On myös tärkeää luoda uskoa mahdollisuuksiimme vaikuttaa siihen, miltä tulevaisuus näyttää. Toimikunnan ja koko suomalaisen yhteiskunnan yhteisenä tehtävänä on rakentaa tulevaisuudestamme tavoittelemisen arvoinen”, sanoo toimikunnan pääsihteeri Sami Pirkkala valtioneuvoston kansliasta. 

Strategia perustuu kuuteen muutosalueeseen, joissa järjestelmätason muutoksia tarvitaan:

  • Hyvinvointia edistävä talous ja työ sekä kestävä kulutus
  • Sivistys, osaaminen ja kestävät elämäntavat
  • Hyvinvointi, terveys ja yhteiskunnallinen osallisuus
  • Kestävä energiajärjestelmä
  • Hyvinvointia edistävä ruokajärjestelmä
  • Monimuotoisuutta ja hiilineutraaliutta vahvistava metsien, vesien ja maan käyttö

Muutosalueet ovat luonteeltaan ja yhteiskunnan muutosvalmiuden osalta erilaisia. Taloutta, työtä ja kulutusta sekä sivistystä ja osaamista ja elämäntapoja korostavat muutosalueet edellyttävät merkittävää yhteiskunnallisen ajattelutavan muutosta. Hyvinvointia ja terveyttä koskeva muutosalue edellyttää puolestaan yhteiskunnallisen toiminnan painopisteen muuttamista ennaltaehkäisyyn. Energia- ja ruokajärjestelmiä koskevissa muutosalueissa on käynnissä teknologinen ja käyttäytymistä muuttava murros, jonka toteutumista tulee tukea ja vahvistaa. Metsien, vesien ja maan käyttöä koskeva muutosalue edellyttää kokonaisvaltaista yhteiskunnallisen ajattelutavan muutosta monimuotoisuuden köyhtymisen pysäyttämiseksi.

Muutosalueiden lisäksi strategia kokoaa yhteen toimia, joilla Suomi tukee kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista muualla maailmassa, ennen kaikkea kehittyvissä maissa.

Seuraavaksi toimikunta ryhtyy työstämään strategian toimeenpanosuunnitelmaa, jossa tunnistetaan muun muassa keskeiset toimijatahot ja vaikuttavimmat toimet. Strategiaa esitellään kevään aikana myös poliittisille puolueille, tarkoituksena on tukea puolueiden vaaliohjelmien valmistelutyötä ja siten pohjustaa strategian ylivaalikautista toimeenpanoa.

Lisätietoja: Kestävän kehityksen toimikunnan pääsihteeri, johtava asiantuntija Sami Pirkkala, p. 050 598 0724, valtioneuvoston kanslia