Hyppää sisältöön

Suomi edelläkävijöiden joukossa kansainvälisessä ilmastokokouksessa

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 12.12.2017 20.09
Tiedote 588/2017
Kuva: Ranskan presidentin kanslia

Pääministeri Juha Sipilä nosti Pariisin ilmastokokouksen puheenvuorossaan voimakkaasti esiin Suomen korkean motivaation sekä edelläkävijän roolin ilmasto- ja ympäristökysymyksissä. Ranskan valtion, YK:n ja Maailmanpankin Pariisissa tiistaina 12. joulukuuta järjestämään kansainväliseen ”One Planet Summit” -tapahtumaan osallistui yli 50 valtion tai hallituksen päämiestä. Pariisin ilmastosopimuksen solmimisen kaksivuotispäivänä järjestetyn kokouksen tarkoituksena oli tukea Pariisin ilmastosopimuksen toimeenpanoa.

Ilmaston lämpeneminen uhkaa lämmetä enemmän kuin Pariisin ilmastosopimuksessa vuonna 2015 ylärajaksi asetetut 2 astetta. Pariisin tämänpäiväisen huipputapaamisen yhtenä keskeisenä tarkoituksena oli kerätä lisärahoitusta ilmastomuutoksen torjumiseen. Suomi kertoi ilmastorahastosta, jonka se perusti lokakuussa yhteistyössä kansainvälisen rahoitusyhtiö IFC:n kanssa. Suomi kanavoi 114 miljoonaa euroa kehitysyhteistyövaroja rahastoon, johon pyritään saamaan mukaan myös merkittävä määrä yksityistä pääomaa.

-     Rahaston kautta varoja sijoitetaan köyhimmissä maissa hankkeisiin, joilla hillitään ilmastonmuutosta. Samalla tähdätään työpaikkojen lisäämiseen ja sitä kautta köyhyyden vähentämineen, Sipilä kertoi.

Pääministeri Sipilä muistutti puheenvuorossaan myös, että kansainvälisen yhteisön on todellakin toimittava nyt, jotta Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteet voidaan saavuttaa.

-     Suomessa olemme hyvin aikataulussa kansallisten ilmastotavoitteidemme kanssa. Kunnianhimoisena päämääränämme on luopua kokonaan kivihiilen käytöstä energiatuotannossa vuoteen 2030 mennessä ja tulla hiilineutraaliksi yhteiskunnaksi 2045 mennessä, pääministeri Sipilä sanoi.

-     Suomen kokemus osoittaa, että kestävä kehitys ja ilmaston muutoksen torjunta kulkevat käsi kädessä. Muutoksemme kohti vihreämpää taloutta on jo nyt tuonut moninaista hyötyä ympäristölle, yhteiskunnalle ja taloudelle, pääministeri Sipilä jatkoi.

Tapahtuma nosti esiin uusia aloitteita

Maailman maiden tähänastiset päästövähennyslupaukset kattavat vain kolmasosan Pariisin sopimuksen vaatimista toimista. Tänään Pariisissa oli esillä 10 ilmastoaloitetta, joihin maita houkutellaan osallistumaan. Yksi niistä on Powering Past Coal -liittouma, joka kannustaa hallituksia, yrityksiä ja organisaatioita luopumaan nopeasti perinteisestä hiilivoimasta. Suomi oli mukana perustamassa tätä liittoumaa marraskuussa Bonnin ilmastokokouksessa.

Tänään Pariisissa Suomi liittyi mukaan useisiin uusiin aloitteisiin, jotka koskevat muun muassa liikenteen ja erityisesti meriliikenteen päästöjen vähentämistä sekä pitkän aikavälin hiilineutraalisuustavoitteen asettamista.

-    Sitoumuksilla täydennetään Pariisin sopimusta varten annettuja päästövähennyslupauksia. Olen erityisen iloinen meriliikenteen päästöjen vähentämistä koskevasta aloitteesta. On tärkeää, että myös kansainvälisessä merenkulkujärjestössä IMO:ssa lähdetään päästöjen vähentämisen tielle, Pariisin tapahtumaan myös osallistunut asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen sanoi.

-    Hiilineutraalisuusaloite on hieno mahdollisuus jakaa kokemuksia ja parhaita käytäntöjä muiden maiden kanssa. Suomessa keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelma sekä ilmastopaneelin taustaselvitykset viitoittavat tietä kohti vuotta 2045. Tarkoitus on aloittaa pitkän aikavälin suunnitelman laatiminen ensi vuonna, Tiilikainen jatkoi.

Ilmastotyö Arktisessa neuvostossa

Ilmastotyö on myös keskeinen osa Suomen puheenjohtajuusohjelmaa Arktisessa neuvostossa. Suomi pitää musta hiili –päästöjen vähentämistä yhtenä arktisen yhteistyön tärkeimmistä tehtävistä. Musta hiili –päästöjä vähentäminen on yksi keino tukea Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden saavuttamista.

Valokuvia kokouksesta median käyttöön: https://www.flickr.com/photos/157888632@N02/albums

Lisätietoja: erityisavustaja (EU-asiat) Riikka Pakarinen, p. 040 580 0833 ja EU-asioiden viestintäpäällikkö Anne Sjöholm, p. 040 537 0733, valtioneuvoston kanslia

Lisätietoa ilmastokokouksesta: http://www.climatefinanceday.com/one-planet-summit/

Lisätietoa Suomi-IFC –ilmastorahastosta:

http://formin.finland.fi/public/default.aspx?contentid=367374

http://formin.finland.fi/public/default.aspx?contentId=367374&nodeId=50210&contentlan=1&culture=fi-FI

Lisätietoa Pariisin ilmastosopimuksesta: www.ym.fi/Pariisi2015