Hyppää sisältöön

Suomi ja useat muut jäsenmaat vaativat strategiaa Euroopan kilpailukyvyn parantamiseksi

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 1.3.2023 16.43
Tiedote
EU:n lippuja Euroopan komission rakennuksen edessä
Kuva: Euroopan komissio

Suomi ja yhdeksän muuta EU:n jäsenmaata vaativat yhteiskirjeessään pitkän aikavälin strategiaa Euroopan kilpailukyvyn ja globaalin vaikutusvallan vahvistamiseksi. Maat toivovat, että Eurooppa-neuvosto hyväksyisi strategian jo tänä keväänä. Euroopan taloudesta ja kilpailukyvystä on tarkoitus keskustella Eurooppa-neuvoston kokouksessa maaliskuun lopulla.

Maat toteavat kirjeessään, että kilpailukyvyn vahvistamisen tulisi olla EU:lle jatkuva prioriteetti. Korkeiden energianhintojen ja vihreän teknologian kilpailutilanteen vuoksi huomio on kuitenkin viime aikoina kiinnittynyt lyhyen aikavälin toimiin. Pitkän aikavälin strategian tulisi perustua EU:n vahvuuksille.

Strategiaa tarvitaan täydentämään komission aloitetta vihreäksi teollisuussuunnitelmaksi, maat toteavat. Kilpailukyvyn varmistaminen edellyttää mm. teknologista johtajuutta ja riippumattomuutta vihreän siirtymän vaatimista raaka-aineista.

Sisämarkkinoita on tarkasteltava strategisesti ja niiden haavoittuvuuksiin on puututtava. Kilpailukykyä ja tuottavuutta on parannettava tasavertaiset toimintaedellytykset varmistaen sekä vihreää ja digitaalista siirtymää edistäen. Palvelusektoriin on kiinnitettävä erityistä huomioita. Kilpailu ja vapaa liikkuvuus sisämarkkinoilla ovat Euroopan tulevan kasvun perusta, maat toteavat.

EU:n on edistettävä kunnianhimoisempaa kauppapolitiikkaa, jatkettava monenkeskisen sääntöperustaisen järjestelmän tukemista sekä yhteistyötä tärkeimpien kumppanien kanssa kilpailukyvyn, resilienssin ja vaurauden tukemiseksi. Euroopan tulee pysyä avoimena kaupalle ja investoinneille, kuitenkin puolustaen etujaan epäreiluja kauppatapoja vastaan.

Pitkän tähtäimen strategian tulisi perustua tarveanalyysiin nykyisistä haasteista ja strategisista sektoreista, joihin on kiinnitettävä erityistä huomiota.

Euroopan komission puheenjohtajalle ja Eurooppa-neuvoston puheenjohtajalle osoitetun kirjeen ovat allekirjoittaneet pääministeri Sanna Marinin ohella Alankomaiden, Belgian, Irlannin, Latvian, Liettuan, Slovakian, Tanskan, Tšekin ja Viron johtajat, jotka edustavat maitaan Eurooppa-neuvostossa.

Lisätiedot: EU-asioiden valtiosihteeri Jari Luoto, p. 050 468 5949, erityisavustaja (EU-asiat) Saara Pokki p. 050 478 6363 ja EU-asioiden viestintäasiantuntija Rami Kurth, p. 050 465 7963, valtioneuvoston kanslia