Hyppää sisältöön

Suomi kehittää meriklusteriaan sekä merien kestävää käyttöä

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 24.1.2019 13.53
Tiedote 39/2019
kuva: Vuokko Ranki
kuva: Vuokko Ranki

Valtioneuvosto hyväksyi yleisistunnossaan torstaina 24. tammikuuta Suomen meripolitiikan linjaukset. Meripolitiikan visiossa Suomi vaikuttaa globaalisti ja tuottaa ratkaisuja siihen, että meriluonnonvarojen käyttö on kestävää, meriympäristön tila on hyvä ja ilmastonmuutos ei ylitä valtamerten kestokykyä. Nyt hyväksytyissä linjauksissa määritellään Suomen valtamerille ulottuvan meripolitiikan painopisteet.

Tarkoituksena on, että Suomi kehittää meripolitiikasta selkeän vahvuusalueen. Suomella tulee olla korkeatasoinen meriosaaminen ja innovatiivinen, jatkuvasti menestyvä meriklusteri sekä toimiva että turvallinen ja ympäristövastuullinen logistiikka.

Meripolitiikan kärjiksi on valittu merten suojelu, merilogistiikka, meriklusteri ja merellinen tuotanto. Kaikkiin näihin kärkiin liittyvät horisontaalisina teemoina muun muassa digitalisaatio, tutkimus ja koulutus sekä kansainvälinen vaikuttaminen ja turvallinen toimintaympäristö. Kaikkia linjauksissa esitettyjä toimia ohjaavat YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelman Agenda 2030 tavoitteet ja kestävän sinisen kasvun periaatteet.

Meriympäristöön kohdistuu jatkuvasti yhä enemmän paineita, kuten ilmastonmuutos ja roskaantuminen. Samaan aikaan meriliikenne ja koko logistiikka ovat suurten muutosten edessä. Suomen meriklusteri on merellisten elinkeinojen muodostama kokonaisuus, jossa toimii noin 3 000 yritystä. Sen taloudellinen ekosysteemi on jo nyt merkittävä teollisuussektori, jonka kokonaisliikevaihto on jo 13 miljardia euroa. Kilpailukyvyn ylläpitäminen ja avautuvien markkinoiden hyödyntäminen ovat avaintekijöitä meriklusterin kasvulle.

Valtioneuvoston kanslia asetti 24.10.2016 eri ministeriöitä edustavan Itämeri- ja meripolitiikan ohjausryhmän valmistelemaan valtioneuvoston Itämeri-selonteon päivittämistä sekä kehittämään ja koordinoimaan kansallista meripolitiikkaa. Työn ensimmäisessä vaiheessa ohjausryhmä laati Suomen Itämeren alueen strategian ja toisessa vaiheessa Suomen meripolitiikan linjaukset. Linjauksia on valmisteltu tiiviissä yhteistyössä meripolitiikan alojen eri sidosryhmien kanssa.

Lisätietoja: EU-erityisasiantuntija Jussi Soramäki, p. 0295 160 330 ja erityisasiantuntija Nina Brander, p. 0295 160 347, valtioneuvoston kanslia

tiedotteen otsikkoa täydennetty 28.1.2019