Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Talouspoliittinen ministerivaliokunta käsitteli raideliikenneinvestointeja, lääkärihelikopteritoimintaa ja vienninrahoitusvaltuuksia

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 10.9.2019 10.57
Tiedote 445

Talouspoliittinen ministerivaliokunta puolsi kokouksessaan 10.9. että liikenne- ja viestintäministeriö käynnistää neuvottelut Turun tunnin juna -hankeyhtiön sekä Suomi-rata-hankeyhtiön perustamiseksi.

Neuvotteluja käydään raideliikenneinvestoinneista hyötyvien kuntien ja muiden julkisomisteisten yhteisöjen kanssa. Valtiovarainministeriö osallistuu neuvotteluryhmiin.

Hankeyhtiöiden toimialana ja tehtävänä olisi hankkeisiin liittyvä suunnittelu ja sen rahoittaminen rakentamisvalmiuteen asti. Suunnitteluvaiheeseen ja suunnittelun rahoitukseen osallistuminen ei sido osapuolia hankkeiden rakentamisvaiheeseen tai rakentamisen rahoitukseen.

Neuvotteluissa käydään läpi raideliikennehankkeiden suunnittelun lähtökohtia. Tällaisia ovat esimerkiksi osapuolten priorisoimat linjausvaihtoehdot ja tavoiteltava palvelutaso. Lisäksi käydään läpi hankkeen myötä toteutuvien maankäyttö- ja kiinteistökehityshyötyjen ja muiden hyötyjen taikka tulojen ohjaaminen hankkeen toteuttamiseen.

Liikenne- ja viestintäministeriö on käynnistänyt selvityksen ja vertailun itäisen nopean yhteyden linjauksesta. Nopeaa itäisen suunnan raideyhteyttä edistetään yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa. Päätöksiä asiassa on mahdollista tehdä, kun selvitykset valmistuvat. Selvitysten arvioitu valmistumisaika on keväällä 2020.

Valtio alkaa neuvotella FinnHEMS Oy:n osakkeiden siirtämisestä valtiolle

Talouspoliittinen ministerivaliokunta linjasi kokouksessaan myös, että valtio alkaa neuvotella viiden yliopistollisen sairaanhoitopiirin kanssa FinnHEMS Oy:n osakkeiden siirtämisestä valtion omistukseen. Tavoitteena on, että FinnHEMS Oy ottaa valtionyhtiönä vastuulleen ensihoidon ilmailupalveluiden toteutuksen kahdeksassa tukikohdassa viimeistään vuoden 2022 alusta.

Tällä hetkellä varsinainen lentotoiminta on kilpailutettu ja sitä hoitaa kaksi yritystä. Nykyiset lentopalvelusopimukset päättyvät 2021 lopussa. Tavoitteena on, että FinnHEMS tuottaa lentotoiminnan tulevaisuudessa itse ja hankkii siihen tarkoitukseen omat helikopterit sekä ohjaamomiehistöt.

FinnHEMS on valtakunnallinen lääkärihelikopteritoiminnan hallinnointiyksikkö, jonka omistavat yhtä suurin osuuksin Suomen viisi yliopistollista sairaanhoitopiiriä. Vaikka lääkärihelikopteritoiminnan hallinnointi siirtyisi valtiolle, sairaanhoitopiirit vastaisivat jatkossakin varsinaisesta ensihoidosta.

Vienninrahoitusvaltuuksiin korotus viennin ja talouskasvun edistämiseksi

Talouspoliittinen ministerivaliokunta käsitteli 10.9.2019 vienninrahoitusvaltuuksien korottamista. Ministerivaliokunta puolsi, että vientitakuiden myöntämisvaltuutta korotettaisiin 27 miljardista eurosta 38 miljardiin euroon, vientiluottojen myöntämisvaltuutta 22 miljardista eurosta 33 miljardiin euroon ja valtuutta tehdä korontasaussopimuksia korotettaisiin 22 miljardista eurosta 33 miljardiin euroon.

Valtion takauksen enimmäismäärää Finnveran varainhankintaan korotettaisiin samalla 15 miljardista eurosta 20 miljardiin euroon. Vienninrahoitusvaltuuksiin korotusta koskeva hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syysistuntokauden alkupuolella ja saattaa laki voimaan vuoden loppuun mennessä.


Lisätietoja:
Raidehankkeet: liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marin, erityisavustaja Pirita Ruokosen kautta, p. 050 911 3099, valtiosihteeri Mikko Koskinen, p. 050 304 2007.

Lääkärihelikopteritoiminta: hallitusneuvos Ismo Tuominen, STM, p. 0295 163 341, ylijohtaja Kirsi Varhila, STM, p. 0295 163 338

Vienninrahoitusvaltuudet: elinkeinoministerin erityisavustaja Kari Jääskeläinen, TEM, p. 0440 581 030, teollisuusneuvos Tiina Ingman, TEM, p. 029 506 3656

 
Sivun alkuun