Hyppää sisältöön

Tasavallan presidentin esittelyn asialista 14.4.2023

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 13.4.2023 15.15
Tiedote 172/2023

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Valtioneuvoston kanslia

Heidi Kaila, lainsäädäntöneuvos p. 0295 160 313
- Eduskunnan kirjelmä eduskunnan työn lopettamisesta, rauenneista asioista ja eduskunnan kokoontumisesta (EK 87/2022 vp)

Ulkoministeriö

Kirsti Pohjankukka, henkilöstöjohtaja p. 0295 350 038
- Edustuston päällikön tehtävän päättyminen
- Edustuston päällikön tehtävään määrääminen
- Edustuston päällikön sivuakkreditointi

Oikeusministeriö

Janina Groop-Bondestam, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 334
- Tasavallan presidentin asetus polttoaineen laadunvalvonnan hoitamisesta Ahvenanmaalla
- 1. Landskapslag om finansiering av landsbygdsnäringar, 2. Landskapslag om ändring av landskapslagen om hälso- och sjukvård, 3. Landskapslag om ändring av 2 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om patientens ställning och rättigheter, 4. Landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård, 5. Landskapslag om ändring av 2 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om moderskapsunderstöd, 6. Landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård, 7. Landskapslag om ändring av 3 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om underhållsstöd, 8. Landskapslag om ändring av 1 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av barnbidragslagen, 9. Landskapslag om ändring av 4 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om tolkningstjänst för handikappade personer, 10. Landskapslag om ändring av 2 § landskapslagen om tillämpning på Åland av lagen om servicesedlar inom social- och hälsovården, 11.Landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av barnskyddslagen, 12.Landskapslag om ändring av 27 § landskapslagen om yrkesutbildade personer inom socialvården, 13. Landskapslag om ändring av landskapslagen om hemvårdsstöd 14.Landskapslag om ändring av landskapslagen om socialvård.

Johanna Nyberg, hallitussihteeri p. 0295 150 068
- Armonanomusten hylkääminen
- Armonanomusten jättäminen varteen ottamatta

Sisäministeriö

Tanja Ulvinen, johtava asiantuntija, esittelijä p. 0295 488 696
- Hengenpelastusmitalien antamista koskevan asian saattaminen hengenpelastusmitalista annetun asetuksen mukaisesti Tasavallan Presidentin ratkaistavaksi

Puolustusministeriö

Sinikka Vahvaselkä, hallitusneuvos p. 0295 140 431
- Kenttäpiispan virkaan nimittäminen

Valtiovarainministeriö

Pia Kivimies, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 183
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi virvoitusjuomaverosta annetun lain muuttamisesta (HE 280/2022 vp; EV 323/2022 vp)
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle automaattista päätöksentekoa verotus- ja tulliasioissa koskevaksi lainsäädännöksi (HE 224/2022 vp; EV 325/2022 vp)

Tea Niiranen, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 530 319
- Eduskunnan vastaukseen (HE 317/2022 vp; EV 297/2022 vp) liittyvien lakien voimaantuloajankohdan korjaaminen siten, että lakeja on mahdollista soveltaa suunnitellulla tavalla

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Hanna Kiiskinen, hallitusneuvos p. 0295 330 086
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle kirkkolaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 108/2022 vp; EV 334/2022 vp)

Työ- ja elinkeinoministeriö

Mira Sinkkonen, johtava asiantuntija p. 0295 047 293
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi kotoutumisen edistämisestä ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 208/2022 vp; EV 335/2022 vp)

Sosiaali- ja terveysministeriö

Tuula Helander, johtaja p. 0295 163 480
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä sekä siihen liittyviksi laeiksi (HE 246/2022 vp; EV 300/2022 vp)
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi biopankkilain muuttamisesta (HE 247/2022 vp; EV 309/2022 vp)

Laura Terho, hallitusneuvos p. 0295 163 550
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi potilasasiavastaavista ja sosiaaliasiavastaavista sekä varhaiskasvatuslain 53 §:n muuttamisesta (HE 300/2022 vp; EV 301/2022 vp)
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta (HE 299/2022 vp; EV 315/2022 vp)

Sirkka Sivula, lakimies, esittelijä p. 0295 163 007
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle vammaispalvelulaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 191/2022 vp; EV 328/2022 vp)