Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Tasavallan presidentin esittelyn asialista 19.1.2023

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 18.1.2023 15.38
Tiedote 23/2023

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Ulkoministeriö

Kirsti Pohjankukka, henkilöstöjohtaja p. 0295 350 038
- Edustuston päällikön tehtävään määrääminen

Oikeusministeriö

Tanja Innanen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 338
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi rikosrekisteritietojen säilyttämisestä ja luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä annetun lain ja siihen liittyvien lakien muuttamisesta (HE 106/2022 vp; EV 211/2022 vp)

Janina Groop-Bondestam, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 334
- Tasavallan presidentin asetus eräiden uusiutuvien polttoaineiden jakeluvelvoitetta koskevien hallintotehtävien hoitamisesta Ahvenanmaalla
- 1. Landskapslag om tillämpning på Åland av lagen om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete 2. Landskapslag om kompensation till kommunerna för sänkta samfundsskatter 3. Landskapslag om ändring av landskapslagen om medborgarinstitut 4. Landskapslag om ändring av landskapslagen om landskapsandelar till kommunerna 5. Landskapslag om temporär ändring av landskapslagen om studiestöd
- Ahvenanmaan maakuntapäivien suostumuksen hankkiminen seuraavan kansainvälisen sopimuksen voimaansaattamiseksi: Korkeakoulututkintojen tunnustamisesta tehty maailmanlaajuinen yleissopimus (Hallituksen esitys eduskunnalle korkeakoulututkintojen tunnustamisesta tehdyn maailmanlaajuisen yleissopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi, HE 258/2022 vp).

Johanna Isoaho, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 213
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi rautatiekuljetuslain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 240/2022 vp; EV 176/2022 vp)

Sisäministeriö

Hannele Taavila, poliisijohtaja p. 0295 488 568
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi verkossa tapahtuvaan terroristisen sisällön levittämiseen puuttumisesta ja sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta (HE 241/2022 vp; EV 225/2022 vp)

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Paavo-Petri Ahonen, opetusneuvos p. 0295 330 247
- Akateemikon arvonimen myöntäminen kolmelle suomalaiselle tieteenharjoittajalle

Henna Närhi, hallitussihteeri p. 0295 330 006
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen korkeakoulututkintojen tunnustamisesta tehdyn maailmanlaajuisen yleissopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi (HE 258/2022 vp; EV 219/2022 vp)

Maa- ja metsätalousministeriö

Niina Riissanen, metsäneuvos p. 0295 162 339
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi metsätalouden määräaikaisesta kannustejärjestelmästä ja kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain 29 a ja 48 §:n muuttamisesta (HE 167/2022 vp; EV 181/2022 vp)

Työ- ja elinkeinoministeriö

Liisa Heinonen, hallitusneuvos p. 0295 064 131
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen henkilöstön aseman turvaamista yhtiöiden rajat ylittävässä sulautumisessa, jakautumisessa tai kotipaikan siirrossa koskevaksi lainsäädännöksi (HE 213/2022 vp; EV 193/2022 vp)

Maija Lönnqvist, teollisuusneuvos p. 0295 047 105
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi maa-asemista ja eräistä tutkista sekä avaruustoiminnasta annetun lain muuttamisesta ja sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta (HE 113/2022 vp; EV 222/2022 vp)

Katariina Jämsén, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 047 143
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi työriitojen sovittelusta annetun lain ja oikeudenkäynnistä työtuomioistuimessa annetun lain 32 a §:n muuttamisesta (HE 214/2022 vp; EV 194/2022 vp)

Sosiaali- ja terveysministeriö

Tanja Auvinen, johtaja p. 0295 163 715
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain muuttamisesta (HE 177/2022 vp; EV 149/2022 vp)

Taru Koivisto, johtaja p. 0295 163 323
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimuksia koskevan direktiivin täytäntöönpanoa koskevaksi lainsäädännöksi (HE 41/2022 vp, EV 206/2022 vp)

Merituuli Mähkä, hallitusneuvos p. 0295 163 575
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi terveydenhuoltolain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 74/2022 vp; EV 150/2022 vp)

Ympäristöministeriö

Karin Cederlöf, hallitussihteeri p. 050 522 9146
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi ilmastolain muuttamisesta (HE 239/2022 vp; EV 210/2022 vp)

 
Sivun alkuun