Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Tasavallan presidentin esittelyn asialista 28.10.2022

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 27.10.2022 15.16
Tiedote 623/2022

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Ulkoministeriö

Kirsti Pohjankukka, henkilöstöjohtaja p. 0295 350 038
- Edustuston päällikön sivuakkreditointi

Oikeusministeriö

Johanna Nyberg, hallitussihteeri p. 0295 150 068
- Armonanomusten hylkääminen

Piritta Koivukoski-Kouhia, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 150 026
- Satakunnan käräjäoikeuden laamannin viran (D 19) täyttäminen
- 1) Helsingin hovioikeuden neljän hovioikeudenneuvoksen viran (T 14) täyttäminen 2) Vaasan hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen viran (T 12) täyttäminen
- Helsingin hovioikeuden neljän hovioikeudenneuvoksen viran (T 12) täyttäminen
- 1) Keski-Suomen käräjäoikeuden kahden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 2) Varsinais-Suomen käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 3) Etelä-Karjalan käräjäoikeuden kahden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen 4) Pohjois-Savon käräjäoikeuden kahden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen 5) Lapin käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen
- 1) Turun hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin viran (T 13) täyttäminen 2) Helsingin hallinto-oikeuden kuuden hallinto-oikeustuomarin viran (T 13) täyttäminen 3) Vaasan hallinto-oikeuden kahden vesi- ja ympäristönsuojeluasioihin perehtyneen hallinto-oikeustuomarin viran (T 13) täyttäminen
- 1) Vaasan hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin viran (T 11) täyttäminen 2) Vaasan hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin viran (T 11) täyttäminen

Joanna Grandell, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 150 220
- Vihkimisen pätevyys

Sisäministeriö

Hannele Taavila, poliisijohtaja p. 0295 488 568
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi Euroopan unionin tietojärjestelmien yhteentoimivuudesta (HE 134/2021 vp; EV 107/2022 vp)

Puolustusministeriö

Sami Roikonen, osastoesiupseeri p. 0295 140 442
- Suomalaisen kriisinhallintajoukon komentajan vaihdos

Valtiovarainministeriö

Marja Niiranen, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 238
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi arvonlisäverolain väliaikaisesta muuttamisesta (HE 194/2022 vp; EV 122/2022 vp)

Maa- ja metsätalousministeriö

Maija Mela, lainsäädäntöneuvos p. 0295 162 249
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annetun lain muuttamisesta (HE 90/2022 vp; EV 106/2022 vp)

Työ- ja elinkeinoministeriö

Mikko Huuskonen, teollisuusneuvos p. 0295 063 732
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi kuljetusyritysten määräaikaisesta polttoainetuesta annetun lain muuttamisesta (HE 188/2022 vp; EV 114/2022 vp)

Sosiaali- ja terveysministeriö

Jaana Huhta, johtaja p. 0295 163 407
- Eduskunnan kirjelmä, joka koskee vahvistamatta jäänyttä lakia ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta (HE 231/2021 vp; VJL 2/ 2022 vp; EK 37/ 2022 vp)

 
Sivun alkuun