Hyppää sisältöön

Tasavallan presidentin esittelyn ja ylimääräisen valtioneuvoston yleisistunnon asialistat 5.1.2023

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 4.1.2023 15.29
Tiedote 3/2023

Asialistoihin saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Tasavallan presidentin esittely

Valtioneuvoston kanslia

Arno Liukko, hallitusneuvos p. 0295 160 175
- Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta

Ulkoministeriö

Kirsti Pohjankukka, henkilöstöjohtaja p. 0295 350 038
- Edustuston päällikön sivuakkreditointi

Maa- ja metsätalousministeriö

Orian Bondestam, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 494
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan kansallisesta täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta (HE 205/2022 vp; EV 228/2022 vp)

Ympäristöministeriö

Leila Suvantola, lainsäädäntöneuvos p. 0295 250 433
- Eduskunnan vastaus Hallituksen esitys eduskunnalle luonnonsuojelulaiksi ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta (HE 76/2022 vp; EV 227/2022 vp)

Valtioneuvoston yleisistunto (ylimääräinen)

Valtioneuvoston kanslia

Arno Liukko, hallitusneuvos p. 0295 160 175
- Ministeri Savolan virkavala ja tuomarinvakuutus
- Ministerien työnjaot valtioneuvostossa ja sen ministeriöissä
- Sijaisten määrääminen valtioneuvoston jäsenille
- Muutos ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan kokoonpanossa
- Ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin viran täyttäminen