Hyppää sisältöön

Tieteellistä tukea koronakriisin jälkihoitoon: COVID19-tiedepaneeli asetettu

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 22.4.2020 15.00
Tiedote 270/2020

Valtioneuvoston kanslia asetti keskiviikkona 22. huhtikuuta eri tieteenaloja edustavan 13-jäsenisen tiedepaneelin tukemaan pääministeri Sanna Marinin 8.4.2020 asettaman koronakriisin jälkihoidon toimenpiteitä valmistelevan ryhmän työtä. Tiedepaneelin toimikausi jatkuu 31.5.2020 saakka.

Tiedepaneelin jäsenet on nimitetty Tutkimuslaitosten yhteenliittymä Tulanetilta, Suomen yliopistojen rehtorineuvosto Unifi ry:ltä ja Suomalaiselta Tiedeakatemialta saadun yhteisen esityksen pohjalta. Valtioneuvosto on lisäksi täydentänyt tiedepaneelia kolmella asiantuntijalla.

Tiedepaneelin tehtävänä on auttaa valmisteluryhmää tutkittuun tietoon perustuen arvioimaan ja ennakoimaan koronaviruskriisiin liittyviä ja siitä seuraavia vaikutuksia sosiaalisen, terveydellisen, taloudellisen ja ekologisen kestävyyden sekä yksilöiden, yhteisöjen ja yhteiskunnan resilienssin näkökulmista.

Tiedepaneeli on tehtävissään itsenäinen ja toimii vuorovaikutuksessa pääministerin asettaman valmisteluryhmän kanssa. Paneelin jäsenet on nimitetty henkilökohtaisen asiantuntijuutensa perusteella, eivätkä he edusta organisaatiotaan tai edunvalvontatahoaan.

Tiedepaneelin jäsenet tieteenaloittain

Käyttäytymistiede (ml. psykologia)

professori Christina Salmivalli, Turun yliopisto, tiedepaneelin puheenjohtaja
professori Minna Huotilainen, Helsingin yliopisto

Kansanterveystieteet

professori Olli Vapalahti, Helsingin yliopisto
tutkimusprofessori Tiina Laatikainen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Sosiaalipolitiikka

tutkimusprofessori Heikki Hiilamo, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos/ Helsingin yliopisto
lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen
tutkimusosaston päällikkö Susan Kuivalainen, Eläketurvakeskus

Koulutuspolitiikka

professori emeritus Jouni Välijärvi, Jyväskylän yliopisto
professori Mirjam Kalland, Helsingin yliopisto

Resilienssi

professori Ahti Salo, Aalto-yliopisto

Talouspolitiikka

tutkimusprofessori Jyrki Niemi, Luonnonvarakeskus
professori Juuso Välimäki, Aalto-yliopisto

Ympäristö- ja ilmastotieteet

professori Markku Ollikainen, Helsingin yliopisto

Tiedepaneelin kokoonpanoa voidaan täydentää tarvittaessa.

Lisätietoja:

valmisteluryhmän puheenjohtaja, valtiosihteeri kansliapäällikkönä Martti Hetemäki, valtiovarainministeriö, p. 0295 530 292, martti.hetemaki(at)vm.fi
valmisteluryhmän varapuheenjohtaja, kansliapäällikkö Kirsi Varhila, sosiaali- ja terveysministeriö, p. 0295 163 338, kirsi.varhila(at)stm.fi
valmisteluryhmän sihteeristön jäsen, osastopäällikkö Seppo Määttä, valtioneuvoston kanslia, p. 0295 160 598, seppo.maatta(at)vnk.fi