Hyppää sisältöön

Toimitusministeristön asema ja toiminta

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 8.3.2019 16.16
Tiedote 148/2019

Pääministeri Juha Sipilä jätti 8. maaliskuuta hallituksensa eronpyynnön tasavallan presidentille. Presidentti pyysi hallitusta jatkamaan toimitusministeristönä siihen saakka, kunnes uusi valtioneuvosto on nimitetty. Väistyvä hallitus saa virallisesti eron, kun uusi hallitus nimitetään.

Toimitusministeristön asemasta ei ole nimenomaisia säännöksiä. Sillä on muodollisesti sama toimivalta kuin hallituksella ennen sen eronpyyntöä. Sen asemaa määrittävät valtiosääntötulkinnat ja -käytännöt.

Toimitusministeristön katsotaan voivan hoitaa välttämättömät juoksevat rutiiniasiat ja sellaiset kiireelliset asiat, joiden ratkaisua ei voida siirtää uudelle hallitukselle. Toimitusministeristö ei enää toteuta hallitusohjelmaa. Lisäksi sen edellytetään pidättäytyvän uusista tai laajakantoisista poliittisista aloitteista, jotka vaikuttaisivat uuden hallituksen toimintamahdollisuuksiin.

Toimitusministeristö voi esimerkiksi antaa valtioneuvoston asetuksia ja tehdä hallintopäätöksiä, joihin ei liity merkittävää yhteiskunnallisen tarkoituksenmukaisuuden harkintaa. Toisaalta vakiintuneesti katsotaan, että se ei voi päättää nimittämisestä korkeimpiin valtion virkoihin.

Toimitusministeristön toimivallan rajat on jokaisessa yksittäistapauksessa erikseen harkittava asiaa valmistelevassa ministeriössä.

Lisätietoja: alivaltiosihteeri Timo Lankinen, p. 0295 160 300 ja valtioneuvoston viestintäjohtaja Päivi Anttikoski, p. 040 536 4821