Hyppää sisältöön

Työeläkejärjestelmän uudistamiseksi perustetaan työryhmä

sosiaali- ja terveysministeriövaltioneuvoston viestintäosastovaltiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 2.10.2023 14.21
Tiedote 421/2023
Kuvituskuva eläkeläispariskunnasta

Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta käsitteli maanantaina 2. lokakuuta pidetyssä kokouksessaan eläkeuudistuksen valmistelua. Työeläkejärjestelmän uudistaminen on osa pääministeri Orpon hallitusohjelmaa.

Sosiaali- ja terveysministeriö ja valtiovarainministeriö asettavat työryhmän selvittämään työeläkejärjestelmän uudistamista.

Sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen pyytää sosiaali- ja terveysministeriötä, valtiovarainministeriötä, Elinkeinoelämän Keskusliittoa, Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajaa, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestöä, STTK:ta sekä Akavaa nimeämään jäsenensä työeläkejärjestelmän uudistamista selvittävään työryhmään. Lisäksi työryhmään kutsutaan asiantuntija Eläketurvakeskuksesta.

Sosiaali- ja terveysministeriö lähettää nimeämispyynnön 2.10., ja sen määräaika on 16.10. Työryhmä asetetaan osapuolten nimettyä jäsenensä työryhmään.

Työryhmän puheenjohtajaksi nimitetään osastopäällikkö Liisa Siika-aho sosiaali- ja terveysministeriöstä, ja varapuheenjohtaja nimetään valtiovarainministeriöstä. Työryhmä voi perustaa työskentelynsä tueksi alatyöryhmiä ja kuulla olennaisia sidosryhmiä.

Työryhmän toimikausi päättyy 31.1.2025, jonka jälkeen työryhmän ehdotukset kootaan hallituksen esitykseksi.

Tavoitteena vakaa työeläkejärjestelmä

Hallitusohjelman mukaisesti työeläkepolitiikan keskeisiä tavoitteita ovat eläkkeiden riittävä taso ja kattavuus, sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus sekä rahoituksen kestävyys myös pitkällä aikavälillä.

Työeläkejärjestelmää on tarpeen uudistaa, koska muun muassa syntyvyyden laskun, huoltosuhteen heikkenemisen ja heikon talouskasvun vuoksi eläkejärjestelmän rahoituksellinen kestävyys on heikentynyt. Uudistus tarvitaan myös turvaamaan tulevaisuudessa eläkkeiden riittävä taso.

Työryhmän tavoitteena on selvittää tarvittavat konkreettiset työeläkejärjestelmän muutokset rahoituksellisen kestävyyden varmistamiseksi ja riittävän etuustason turvaamiseksi. Muutosten tulee vahvistaa julkista taloutta pitkällä aikavälillä noin 0,4 prosenttiyksiköllä suhteessa bruttokansantuotteeseen, mikä vastaa noin miljardia euroa. Lisäksi selvitystyön tulee löytää keinot eläkevakuutusmaksutason pitkän aikavälin konkreettiseen vakauttamiseen, jossa työeläkejärjestelmä sopeutuu mahdollisiin shokkeihin sääntöpohjaisen vakautusjärjestelmän avulla.

Työryhmän selvitystyö koskee pitkän aikavälin muutoksia, joilla ei ole vaikutusta lyhyellä aikavälillä eläkkeisiin.

Lisätietoja: osastopäällikkö Liisa Siika-aho, p. 0295 163 085, [email protected], ja sosiaaliturvaministerin erityisavustaja Sakari Rokkanen, p. 0295 163 109, [email protected], sosiaali- ja terveysministeriö