Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media
Valikko

Valtioneuvosto asetti uuden, väestöpoliittisen ministerityöryhmän

Valtioneuvoston viestintäosasto 28.11.2019 14.34
Tiedote 624/2019

Valtioneuvosto asetti yleisistunnossaan 28.11.2019 uuden, väestöpoliittisen ministerityöryhmän. Sen tehtävänä on seurata väestörakenteen kehitystä, käydä läpi kehitykseen johtaneita syitä ja esittää strategisia linjauksia ja esityksiä uuteen väestörakenteeseen sopeutumiseksi ja kestävän väestönkehityksen turvaamiseksi.

Syntyvyys on Suomessa laskenut tasaisesti koko 2010-luvun ja oli vuonna 2018 kaikkien aikojen matalimmalla tasolla. Suomi on ensimmäisiä hyvinvointivaltioita maailmassa, joka kohtaa hyvin ikääntyneen väestön tuomia haasteita ja mahdollisuuksia.

Uuden työryhmän puheenjohtaja on pääministeri Antti Rinne.

Ensimmäiset linjaukset ensi kevääksi

Työryhmä käsittelee ainakin seuraavia kysymyksiä:

  • Nuorten aikuisten taloudellinen ja muu epävarmuus ja sen pienentäminen
  • Taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen eriarvoisuuden vaikutukset syntyvyyteen ja niihin liittyvät toimet
  • Syntyvyyden laskun vaikutukset julkisiin palveluihin
  • Lastensaannin ja vanhemmuuden nivoutuminen elämänkulkuun ja moderniin työelämään
  • Maahanmuuton ja maastamuuton sekä sisäisen muuttoliikkeen vaikutukset väestörakenteeseen eri puolilla maata
  • Vanhemmuuden merkitys naisten ja miesten työmarkkina-asemalle sekä hoivavastuun jakautuminen
  • Perhemyönteinen työelämä ja yhteiskunnan lapsimyönteisyyden lisääminen sekä ihmisten tukeminen, jotta he voivat hankkia lapsia toivomansa määrän
  • Perheellistymisen ja syntyvyysvaikutusten sekä laajemmin hyvää elämää ja kestävää väestönkehitystä mittaavien väestöpoliittisten indikaattoreiden kehittäminen
  • Tasa-arvoisten edellytysten turvaaminen lapsille heidän taustoistaan riippumatta

Työryhmän on tarkoitus esittää ensimmäiset linjaukset sekä konkreettiset toimenpide-ehdotukset kevään 2020 kehysriiheen mennessä ja laajemmat toimenpidekokonaisuudet hallituksen puoliväliriiheen mennessä.

Väestöpoliittinen ministerityöryhmä on seitsemäs hallituksen asettama ministerityöryhmä. Muut työryhmät ovat työllisyyden edistämisen ministerityöryhmä, ilmasto- ja energiapoliittinen ministerityöryhmä, sote-ministerityöryhmä, osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden ministerityöryhmä, lapsi- ja nuorisopoliittinen ministeriryhmä ja oikeusvaltion kehittämisen ja sisäisen turvallisuuden ministerityöryhmä.

Pääministeri Rinteen (puheenjohtaja) lisäksi työryhmään kuuluvat elinkeinoministeri Katri Kulmuni (varapuheenjohtaja), perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru, tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen, sisäministeri Maria Ohisalo, sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen ja oikeusministeri Anna-Maja Henriksson.

Valtioneuvoston yleisistunto nimeää myöhemmin ministerityöryhmän pääsihteerin.

Lisätietoja: alivaltiosihteeri Timo Lankinen, p. 0295 160 300, valtioneuvoston kanslia ja pääministerin erityisavustaja (mediasuhteet) Dimitri Qvintus, 050 574 0956

Palaa sivun alkuun