Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media
Valtioneuvosto etusivu

Valtioneuvosto valmistautuu rahoittamaan Finnairia

Valtioneuvoston viestintäosasto
16.12.2020 10.02
Tiedote 791
Finnairin lentokoneita lentokentällä

Koronan toinen aalto kuluneena syksynä on johtanut siihen, että lentoliikenteen toipuminen koronakriisistä ei ole toteutunut kesällä ennakoidulla tavalla, mikä on vaikuttanut erityisesti Suomen liikennöintitilanteeseen. Esimerkiksi Finnairin kapasiteetista on edelleen käytössä vain noin kymmenen prosenttia, ja yhtiön toiminta on tappiollista. Matkustusrajoitusten ja pandemian vuoksi yhtiölle on aiheutunut ja aiheutuu mittavia tappioita.

Valtioneuvosto on aloittanut valmistelut rahoitusjärjestelystä Finnairin tukemiseksi. Valtion mahdollinen rahoitusjärjestely on kooltaan enintään 400 miljoonaa euroa, mikä on käyttämättä eduskunnan keväällä myöntämästä 700 miljoonan euron määrärahasta. Rahoitus myönnettäisiin yhtiön omaa pääomaa kirjanpidollisesti vahvistavana hybridilainana. Lopullisen päätöksen mahdollisesta rahoitusjärjestelystä tekee valtioneuvoston yleisistunto. Järjestelyä varten ei haeta uusia varoja valtion budjetista.

”Valtio on sitoutunut toimimaan vastuullisena ankkuriomistajana Finnairissa. Suomen maantieteellinen sijainti on haasteellinen ja siten emme tule toimeen ilman toimivia lentoyhteyksiä. Lentoliikenteen merkitys Suomelle on suuri elinkeinoelämästä vapaa-aikaan sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Finnairin tarjoamat kattavat yhteydet ovat tärkeitä maakuntien ja alueiden elinvoimalle, matkailulle sekä vientiteollisuudelle”, Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen toteaa. 

Viime keväänä valtio tuki Finnairia osallistumalla omistuksensa suhteessa yhtiön järjestämään osakeantiin sekä myöntämällä 90 prosentin takauksen yhtiön ottamalle työeläkelainalle.  

Valtioneuvoston omistajapoliittisessa periaatepäätöksessä on linjattu, että jokaisen valtionyhtiön perusarvona on oltava yritys- ja yhteiskuntavastuu, ja yhtiöiden tulee ottaa päätöksenteossaan huomioon myös toiminnan sosiaaliset, alueelliset ja ympäristölliset vaikutukset. 

”Osana muuta omistajaohjaustyötä edellytän Finnairilta sen vastuullisuusohjelman mukaisia päästövähennyksiä. Asiaa tullaan seuraamaan sekä siitä käydään aktiivista vuoropuhelua hyvän hallintotavan mukaisesti”, ministeri Tuppurainen painottaa. 

Finnair julkaisi maaliskuussa kunnianhimoisen vastuullisuusohjelman, jonka perusteella yhtiö aikoo puolittaa nettopäästönsä vuoden 2025 loppuun mennessä vuoden 2019 tasosta, ja saavuttaa hiilineutraaliuden viimeistään vuonna 2045. 

Tuleva rahoitusjärjestely edellyttää Euroopan komission kilpailuviranomaisen hyväksyntää Euroopan unionin valtiontukisäätelyn mukaisesti. Finnair on valtiolle strategisen intressin yhtiö, jolla on merkittäviä lentoliikenneklusteriin ja lentoyhteyksiin liittyviä positiivisia kerrannaisvaikutuksia.


Lisätiedot: erityisavustaja Tino Aalto, VNK, [email protected], p. 050 436 9188, osastopäällikkö Kimmo Viertola, VNK, [email protected], p. 029 516 0026, finanssineuvos Minna Pajumaa, VNK, [email protected], p. 029 516 0147
Ministerin haastattelupyynnöt: erityisavustaja Emilia Tervonen, VNK, [email protected], p. 050 5520676
 

 
Sivun alkuun