Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Valtioneuvoston kanslian vastaus julkisuudessa käytyyn keskusteluun pääministerin virka-asunnon palveluista

valtioneuvoston kanslia
Julkaisuajankohta 31.5.2021 19.53
Tiedote 351/2021

Valtioneuvoston kanslia avustaa pääministeriä valtioneuvoston johtamisessa ja vastaa pääministerin virka-asunnosta, sen kunnossapidosta ja tukipalveluista valtioneuvostosta annetun lain ja valtioneuvoston ohjesäännön mukaisesti. Valtioneuvoston jäsenille maksettavista palkkioista ja korvauksista annettu laki määrittelee valtioneuvoston jäsenille maksettavat palkkiot ja korvausten perusteet.

Valtioneuvoston kanslia on antanut vuonna 2010 ohjeet pääministerin virka-asunnosta ja siihen liittyvistä palveluista. Ohjeen mukaisesti pääministerin virka-asuntoon kuuluvia muita palveluita ovat muun ohella ruokailuun liittyvät palvelut. Valtioneuvoston edustustilojen Kesärantaan sijoitettu emäntä huolehtii virka-asunnon ruokapalveluista ja niiden tilaamisesta.

Valtioneuvoston kanslia on viimeksi tarkentanut pääministerin virka-asuntonaan käyttämän Kesärannan palveluita niitä koskevassa, käytäntöä kuvaavassa ohjeistuksessa kesäkuussa vuonna 2019. Siinä täsmennetään muun muassa Kesärannassa asumiseen liittyviä palveluja, mukaan lukien ravitsemispalveluja. Pääministerin asuessa virka-asunnossa, sisältäen myös lyhyet yöpymiset, virka-asuntoon voidaan tilata aamiaistarvikkeita sekä kylmänä toimitettavia aterioita. Näihin liittyvät kohtuulliset kulut maksetaan valtion varoista. Palveluun ovat oikeutettuja pääministerin lisäksi hänen kanssaan samaan talouteen kuuluvat perheenjäsenet.

Vastaavia ravitsemispalveluita on aiemmin annettu Kesärannan virka-asunnossa asuneille pääministereille ministeripalkkiolain voimaantulosta (1.1.2007) lukien. Käytäntö on vakiintunut.

Pääministerin Marinin virka-asunnossa asumiseen liittyvien ravitsemispalveluiden kokonaissumma

Pääministeri Marin on käyttänyt virka-asunnossa asumiseen kuuluvia ravitsemispalveluita tammikuusta 2020 toukokuuhun 2021. Ateriapalvelun kokonaiskustannukset tältä ajalta ovat yhteensä 14 363,20 euroa eli keskimäärin 845 euroa kuukaudessa. Tämä summa sisältää sekä aamiaistarvikkeet että kylmänä toimitetut ateriat. Ateriapalvelua on käytetty vaihtelevasti sen mukaan, miten pääministeri ja hänen perheensä ovat olleet Kesärannassa.

Aamiaistarvikkeiden keskimääräinen kuukausikohtainen kustannus on ollut 270 euroa. Aamiaistarvikkeet ovat olleet tavanomaisia aamulla käytettäviä elintarvikkeita.

Kylmänä toimitettavien aterioiden keskimääräinen kuukausikohtainen kustannus on ollut 575 euroa. Pienin kuukausikohtainen kustannus on helmikuulta 2020 yhteensä 235,20 euroa ja suurin huhtikuulta 2020 yhteensä 1341,40 euroa.

Aterioihin on sisältynyt esimerkiksi kylmänä toimitettava alku- ja pääruoka, salaatti ja tuorepala. Palvelun on tuottanut Compass Group, joka tuottaa ateriapalvelua myös esimerkiksi Säätytalolle valtioneuvoston kokouksiin ja tilaisuuksiin. Ateriaedun kuukausikohtaisia kustannuksia selittää ennen kaikkea palveluntarjoajan hinnasto, joka koostuu raaka-aineiden lisäksi ruuan valmistuksesta ja toimituksesta. Palvelun hinta ei ole siten verrattavissa tavanomaisiin ruoka- ja elintarvikeostoksiin.

Viime viikolla VNK toimitti vastauksen ostolaskuja koskevaan median tietopyyntöön. Alkuperäinen tietopyyntö koski merkittävää määrää ostolaskutositteita valtioneuvoston kanslian talousjärjestelmästä. VNK vastasi tietopyyntöön sen rajauksen mukaisesti. Aiemmin annettu summa 300 euroa koski tietopyynnön ajanjaksoa. Tämän jälkeen on laskettu aamiaistarvikkeiden keskimääräinen summa koko ajanjaksolta 1.1.2020–31.5.2021, ja se laskee kuukausisummaa.

Asiassa on toimittu valtioneuvoston kanslian voimassaolevan ohjeistuksen mukaisesti. Pääministeri on edellyttänyt, että Kesärantaan ja pääministerin palveluihin liittyvien ohjeiden asianmukaisuus tarkistetaan ja tarvittaessa ohjeet päivitetään.

Asumiseen liittyvien palveluiden veronalaisuus

Valtioneuvoston kanslia on tänään 31. toukokuuta lähettänyt Verohallinnolle lausuntopyynnön pääministerin virka-asunnon palveluiden veronalaisuudesta. Kanslian sisäistä ohjeistusta asumisen palveluista tarkastellaan saadun vastauksen perusteella. Pääministeri on pyytänyt keskeyttämään hankinnat menettelyn selvittämisen ajaksi.

Tutkihankintoja.fi-palvelun tiedot 1.8.2020

Kysymyksiä on herättänyt myös 1. elokuuta kirjauspäivämäärälle 2020 kirjautuneet yhteensä noin 23 000 euroa tutkihankintoja.fi-palvelussa. Kirjauspäivä, joka näkyy tutkihankintoja.fi-palvelussa, ei ole sama asia kuin ostojen tapahtumapäivä. Ostolaskuina 1.8. kirjauspäivämäärällä kirjautuneet tapahtumat ovat koko valtioneuvoston kansliaa koskevia kokouksia ja niiden tilauksia kesä-heinäkuulta. Laskuilla on noin kuukauden viive. 

Mainitut ostot eivät liity pääministerin häihin. Pääministeri ja hänen puolisonsa ovat vastanneet kaikista hääkuluistaan itse. Laskut on osoitettu pääministerille, ja hän on ne maksanut.

Lisätietoja: alivaltiosihteeri Timo Lankinen, pyynnöt valtioneuvoston viestintäjohtaja Päivi Anttikosken kautta, p. 040 536 4821 

 
Sivun alkuun