Hyppää sisältöön

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 1.6.2023

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 31.5.2023 15.17
Tiedote 231/2023

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Valtioneuvoston kanslia

Taina Kulmala, neuvotteleva virkamies p. 0295 160 184
- Valtioneuvoston kanslian virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi

Ulkoministeriö

Kirsti Pohjankukka, henkilöstöjohtaja p. 0295 350 038
- Ulkoministeriön alivaltiosihteerin tehtävään määrääminen
- Ulkoasiainhallinnon lähetystöneuvoksen viran täyttäminen

Leena Gardemeister, ulkoasiainneuvos p. 0295 350 460
- Valtuuskunnan asettaminen Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) ministerikokoukseen 7.-8.6.2023

Emmi Oikari, lähetystöneuvos p. 0295 350 964
- Teollisen Yhteistyön Rahasto Oy:n (FINNFUND) osakepääoman korottaminen

Johanna Ala-Nikkola, kaupallinen neuvos p. 0295 351 122
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan unionin ja Australian välisistä vapaakauppaneuvotteluista

Oikeusministeriö

Nina Oksanen, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 150 404
- Oikeusministeriön määräaikaisen lainsäädäntöneuvoksen virkasuhteen täyttäminen

Valtiovarainministeriö

Ville Salonen, finanssineuvos p. 0295 530 388
- Valtioneuvoston päätös hyvinvointialueiden ja HUS-yhtymän lainanottovaltuuksista vuodelle 2024

Risto Sakki, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 294
- Valtioneuvoston asetus arvonlisäverosta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriö

Kari Klemm, hallitusneuvos p. 0295 063 523
- Valtioneuvoston suostumus Suomen talousvyöhykkeen taloudelliseen hyödyntämiseen tähtäävään tutkimustoimintaan
- Valtioneuvoston suostumus Suomen talousvyöhykkeen taloudelliseen hyödyntämiseen tähtäävään tutkimustoimintaan
- Valtioneuvoston suostumus Suomen talousvyöhykkeen taloudelliseen hyödyntämiseen tähtäävään tutkimustoimintaan

Mari Leinonen, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 047 087
- Valtioneuvoston asetus työ- ja elinkeinoministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta

Miia Lehmus-Niemi, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 047 381
- Työ- ja elinkeinoministeriön virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi

Sosiaali- ja terveysministeriö

Milla Mustamäki, neuvotteleva virkamies p. 0295 163 261
- Ympäristövakuutuslautakunnan asettaminen toimikaudeksi 15.6.2023 – 14.6.2026

Ympäristöministeriö

Heidi Sederholm, henkilöstö- ja hallintojohtaja p. 0295 250 113
- Ympäristöministeriön neuvottelevan virkamiehen irtisanominen