Hyppää sisältöön

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 11.7.2024

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 10.7.2024 15.13
Tiedote 337/2024

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Valtioneuvoston kanslia

Erityisasiantuntija Merja Saaritsa-Lantta, p. 0295 160 270
- Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat

Ulkoministeriö

Ulkoasiainneuvos Jarno Syrjälä, p. 0295 350 205
- Kansainvälisten taloussuhteiden ja kehitysyhteistyön selonteko

Sisäministeriö

Poliisijohtaja Stefan Gerkman, p. 0295 488 552
- Kansallinen väkivaltaisen radikalisoitumisen ja väkivaltaisen ekstremismin ennaltaehkäisyn ja torjunnan toimenpideohjelma 2024–2027

Puolustusministeriö

Kaupallinen neuvos Pasi Pajunen, p. 0295 140 410
- Puolustustarvikkeiden vientilupa Marine Alutech Oy:lle Ukrainaan

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Hallintojohtaja Jussi-Pekka Moisio, p. 0295 330 270
- Virkavapauden myöntäminen opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuriasiainneuvokselle.

Maa- ja metsätalousministeriö

Erityisasiantuntija Jussi Laanikari, p. 0295 162 432
- Valtioneuvoston asetus metsästyslaissa säädetyistä poikkeusluvista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriö

Hallitusneuvos Kari Klemm, p. 0295 063 523
- Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandin pääjohtajan viran täyttäminen

Erityisasiantuntija Johanna Ylitepsa, p. 0295 064 207
- Valtioneuvoston asetus työsopimuslaissa säädetyn seuraamusmaksun euromäärien tarkistamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriö

Hallitusneuvos Kirsi Terhemaa, p. 0295 163 546
- Suomen Keskinäiselle Lääkevahinkovakuutusyhtiölle myönnetyn vakuutustakuun täydentäminen

Erityisasiantuntija Emmi Vettenranta, p. 0295 163 426
- Valtioneuvoston asetus työttömyyskassalain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen 9 ja 10 §:n muuttamisesta