Hyppää sisältöön

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 27.6.2024

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 26.6.2024 15.20
Tiedote 320/2024

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Valtioneuvoston kanslia

Neuvotteleva virkamies Ritva Järvinen, p. 0295 160 366
- Valtioneuvoston kanslian kahden finanssineuvoksen viran täyttäminen

Lainsäädäntöneuvos Päivi Pietarinen, p. 0295 160 354
- Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat

Ulkoministeriö

Lähetystöneuvos Emmi Oikari, p. 0295 350 964
- Tappiokorvaussitoumuksen antaminen Teollisen yhteistyön rahasto Oy:lle (Finnfund)

Lähetystöneuvos Marja Rosvall, p. 0295 350 347
- Ulkoasiainhallinnon ulkoasiainneuvoksen viran täyttäminen
- Edustuston päällikön tehtävän päättyminen
- Edustuston päällikön tehtävään määrääminen
- Edustuston päällikön sivuakkreditointi

Oikeusministeriö

Hallitusneuvos Anne Hartoneva, p. 0295 150 344
- Rikoksentorjuntaneuvoston asettaminen toimikaudeksi 1.7.2024–31.5.2027

Hallitusneuvos Kirta Heine, p. 0295 150 214
- Jäsenen ja varajäsenen nimittäminen Suomen Asianajajaliiton yhteydessä toimivaan valvontalautakuntaan toimikaudeksi 1.8.2024-31.7.2027

Kieliasiainneuvos Corinna Tammenmaa, p. 0295 150 181
- Pohjoismaisen saamelaisasiain virkamieselimen Suomen valtuuskunnan asettaminen toimikaudeksi 1.8.2024–31.7.2028

Lainsäädäntöneuvos Markus Tervonen, p. 0295 150 558
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi asunto-osakeyhtiölain 8 luvun muuttamisesta (HE 48/2024 vp; EV 43/2024 vp)

Tutkija Aleksi Heikkilä, p. 0295 150 283
- Varsinais-Suomen käräjäoikeuden laamannin viran (D 20) täyttäminen
- 1) Itä-Suomen hovioikeuden kahden hovioikeudenneuvoksen viran (T 14) täyttäminen 2) Turun hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen viran (T 14) täyttäminen 3) Vaasan hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen viran (T 12) täyttäminen
- 1) Satakunnan käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 2) Keski-Suomen käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 3) Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuden kahden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen 4) Helsingin käräjäoikeuden neljän käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen
- 1) Etelä-Savon käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen 2) Pohjois-Savon käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen 3) Pohjois-Savon käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen 4) Päijät-Hämeen käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen 5) Päijät-Hämeen käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen 6) Pohjois-Karjalan käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen
- 1) Vaasan hallinto-oikeuden kolmen hallinto-oikeustuomarin viran (T 13) täyttäminen 2) Itä-Suomen hallinto-oikeuden kahden hallinto-oikeustuomarin viran (T 13) täyttäminen
- 1) Turun hallinto-oikeuden kolmen hallinto-oikeustuomarin viran (T 11) täyttäminen 2) Helsingin hallinto-oikeuden kahden hallinto-oikeustuomarin viran (T 11) täyttäminen 3) Vaasan hallinto-oikeuden kahden hallinto-oikeustuomarin viran (T 11) täyttäminen
- 1) Markkinaoikeuden kahden markkinaoikeustuomarin viran (T 13) täyttäminen 2) Vakuutusoikeuden vakuutusoikeustuomarin viran (T 13) täyttäminen 3) Vakuutusoikeuden vakuutusoikeustuomarin viran (T 11) täyttäminen
- Sotilasjäsenten varajäsenten määrääminen korkeimpaan oikeuteen 31.12.2025 päättyvän toimikauden loppuun
- Asiantuntijajäsenen määrääminen vakuutusoikeuteen

Sisäministeriö

Lainsäädäntöneuvos Anne Ihanus, p. 0295 421 608
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi rajavartiolain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 25/2024 vp; EV 41/2024 vp)

Johtava asiantuntija Sanna Montin, p. 0295 488 314
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain ja kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annetun lain 13 §:n muuttamisesta (HE 30/2024 vp; EV 60/2024 vp)

Valtiovarainministeriö

Apulaisbudjettipäällikkö Annika Klimenko, p. 0295 530 180
- Eduskunnan kirjelmä hallituksen esityksestä eduskunnalle vuoden 2024 toiseksi lisätalousarvioksi (HE 54/2024 vp; EK 21/2024 vp)

Budjettineuvos Timo Hattinen, p. 0295 530 157
- Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Valtiontalouden tarkastusviraston tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2023

Finanssineuvos, yksikön päällikkö Sakari Lehtiö, p. 0295530439
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle valtioneuvoston lainanottovaltuuden muuttamisesta (HE 56/2024 vp; EV 48/2024 vp)

Neuvotteleva virkamies Marja Niiranen, p. 0295 530 238
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi arvonlisäverolain ja oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain 39 §:n muuttamisesta (HE 50/2024 vp; EV 53/2024 vp)

Neuvotteleva virkamies Krista Sinisalo, p. 0295 530 248
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi valmisteverotuslain muuttamisesta (HE 45/2024 vp; EV 47/2024 vp)

Erityisasiantuntija Antti Kurikka, p. 0295 530 535
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen poistamiseksi ja veron kiertämisen ja välttämisen estämiseksi Ranskan kanssa tehdyn sopimuksen ja pöytäkirjan hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi (HE 14/2024 vp; EV 17/2024 vp)

Erityisasiantuntija Hanna Heiskanen, p. 0295 530 098
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi kryptovarapalvelun tarjoajista ja kryptovaramarkkinoista sekä eräiksi muiksi laeiksi (HE 31/2024 vp; EV 57/2024 vp)

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Hallitussihteeri Elisa Kotiniemi, p. 0295 330 143
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain 12 §:n muuttamisesta (HE 42/2024 vp; EV 56/2024 vp)

Maa- ja metsätalousministeriö

Lainsäädäntöneuvos Vilja Klemola, p. 0295 162 309
- Yhteisen suomalais-venäläisen rajavesistöjen käyttökomission suomalaisen osapuolen puheenjohtajana toimivan jäsenen vapauttaminen tehtävästään ja uuden puheenjohtajana toimivan jäsenen nimittäminen

Neuvotteleva virkamies Juha Vanhatalo, p. 0295 162 347
- Valtioneuvoston asetus poronhoitovuodelta 2024/2025 maksettavasta eläinkohtaisesta tuesta

Liikenne- ja viestintäministeriö

Hallitusneuvos Elina Immonen, p. 0295 342 159
- Valtioneuvoston asetus yhteisestä ilmailualueesta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Armenian tasavallan välillä tehdyn sopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta
- Valtioneuvoston asetus lentoliikenteestä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Qatarin valtion välillä tehdyn sopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta
- Valtioneuvoston asetus yhteisestä ilmailualueesta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Ukrainan välillä tehdyn sopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta

Erityisasiantuntija Emmi Simonen, p. 0295 342 108
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivan ajoneuvon hankinnan määräaikaisesta tukemisesta annetun lain muuttamisesta (HE 46/2024 vp; EV 50/2024 vp)

Erityisasiantuntija Roosa Patrakka, p. 0295 342 192
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta (HE 44/2024 vp; EV 44/2024 vp)

Erityisasiantuntija Marko Priiki, p. 0295 342 187
- Verkkoturvallisuuden neuvottelukunnan asettaminen toimikaudeksi 1.7.2024–31.12.2027

Työ- ja elinkeinoministeriö

Hallitusneuvos Arto Rajala, p. 0295 064 828
- a) Eduskunnan kirjelmä eduskunnan käsittelemän kansalaisaloitteen johdosta (Sähkön hinta kuriin) (KAA 4/2023 vp; EK 17/2024 vp) b) Eduskunnan kirjelmään sisältyvät lausumat

Johtava asiantuntija Anna Aaltonen, p. 0295 047 097
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen työvoimapalveluiden uudelleen järjestämiseen liittyvien lakien muuttamista koskevaksi lainsäädännöksi (HE 37/2024 vp; EV 46/2024 vp)

Erityisasiantuntija Henna Rantanen, p. 0295 047 084
- Valtioneuvoston asetus työ- ja elinkeinoministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta

Hallitussihteeri Tuomas Kallio, p. 0295 047 180
- Työ- ja elinkeinoministeriön oikeuttaminen hyväksymään Työkanava Oy:n asettamisen selvitystilaan

Sosiaali- ja terveysministeriö

Hallitussihteeri Emmi Äärynen, p. 0295 163 515
- Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan kokoonpanon muuttaminen 31.12.2026 päättyväksi toimikaudeksi

Erityisasiantuntija Emmi Vettenranta, p. 0295 163 426
- a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta (HE 13/2024 vp; EV 59/2024 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvä lausuma
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle työttömyyskassojen tehtävien laajentamista koskevaksi lainsäädännöksi (HE 40/2024 vp; EV 51/2024 vp)

Ympäristöministeriö

Lainsäädäntöneuvos Leila Suvantola, p. 0295 250 433
- Eduskunnan vastaus Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi luonnonsuojelulain muuttamisesta (HE 41/2024 vp; EV 49/2024 vp)

Neuvotteleva virkamies Hanne Siikavirta, p. 0295 250 049
- Valtioneuvoston ilmastovuosikertomus 2024

Hallitussihteeri Satu Eronen, p. 0295 250 180
- Korkotuki- ja takauslainojen ja erityisryhmien investointiavustuksen hyväksymisvaltuuksien käyttösuunnitelman muuttaminen vuodelle 2024

Lainsäädäntöneuvos Piia Kähkölä, p. 0295 250 254
- Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta annetun asetuksen muuttamisesta