Hyppää sisältöön

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 4.7.2024

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 3.7.2024 15.17
Tiedote 328/2024

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Valtioneuvoston kanslia

Osastopäällikkö Päivi Paasikoski, p. 0295 160 136
- Ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin viran täyttäminen

Osastopäällikkö Jari Luoto, p. 050 468 5949
- Suomen ehdokkaan nimeäminen Euroopan komission jäseneksi toimikaudeksi 2024–2029

Arviointineuvos Meri Virolainen, p. 0295 160 202
- Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat

Ulkoministeriö

Ulkoasiainneuvos Kirsti Pohjankukka, p. 0295 350 038
- Suomen edustajan valtuuttaminen kansainväliseen järjestöön
- Edustuston päällikön tehtävän päättyminen
- Ulkoasiainhallinnon ulkoasiainneuvoksen viran täyttäminen
- Edustuston päällikön tehtävään määrääminen

Lainsäädäntöneuvos Kaija Suvanto, p. 0295 351 159
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen puolustusyhteistyöstä Suomen tasavallan hallituksen ja Amerikan Yhdysvaltojen hallituksen välillä tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 58/2024 vp; EV 67/2024 vp)

Ulkoasiainneuvos Päivi Kaukoranta, p. 0295 350 340
- Turvallisuusluokitellun tiedon vaihtamisesta ja vastavuoroisesta suojaamisesta Suomen tasavallan hallituksen ja Brasilian liittotasavallan hallituksen välillä tehdyn sopimuksen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen

Oikeusministeriö

Lainsäädäntöneuvos Markus Tervonen, p. 0295 150 558
- Pohjois-Karjalan käräjäoikeuden laamannin viran (D 19) täyttäminen
- 1) Helsingin hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen viran (T 14) täyttäminen 2) Vaasan hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen viran (T 14) täyttäminen
- Helsingin käräjäoikeuden seitsemän käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen
- 1) Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuden kahden käräjätuomarin viran (T 13 täyttäminen) 2) Varsinais-Suomen käräjäoikeuden kahden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 3) Pohjois-Savon käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 4) Pohjanmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen
- 1) Lapin käräjäoikeuden maaoikeusinsinöörin viran (T 12) täyttäminen 2) Etelä-Savon käräjäoikeuden maaoikeusinsinöörin viran (T 12) täyttäminen 3) Keski-Suomen käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen 4) Pirkanmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen 5) Kanta-Hämeen käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen 6) Satakunnan käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen
- 1) Ahvenanmaan hallintotuomioistuimen hallintotuomarin viran (T 13) täyttäminen 2) Itä-Suomen hallinto-oikeuden kahden hallinto-oikeustuomarin viran (T 11) täyttäminen 3) Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden kahden hallinto-oikeustuomarin viran (T 11) täyttäminen 4) Hämeenlinnan hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomariin viran (T 11) täyttäminen 5) Vakuutusoikeuden vakuutusoikeustuomarin viran (T 13) täyttäminen

Erityisasiantuntija Piritta Koivukoski-Kouhia, p. 0295 150 026
- Helsingin kaupunkiin kohdistunutta tietomurtoa koskevan poikkeuksellisen tapahtuman tutkinnan aloittaminen ja tutkintaryhmän asettaminen tapahtuman tutkintaa varten

Sisäministeriö

Osastopäällikkö Jukka Aalto, p. 0295 488 510
- Poliisiylijohtajan viran täyttäminen

Erityisasiantuntija Tiina Järvinen, p. 0295 488 625
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta (HE 28/2024 vp; EV 63/2024 vp)

Erityisasiantuntija Hanna Pihkanen, p. 0295 488 217
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi kansalaisuuslain muuttamisesta (HE 27/2024 vp; EV 65/2024 vp)

Erityisasiantuntija Anu Polojärvi, p. 0295 488 237
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain sekä kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä tutkimuksen, opiskelun, työharjoittelun ja vapaaehtoistoiminnan perusteella annetun lain 2 §:n muuttamisesta (HE 26/2024 vp; EV 66/2024 vp)

Puolustusministeriö

Henkilöstöjohtaja Kati Virtanen, p. 0295 140 435
- Kenraalin virkaan nimittäminen ja tehtävään määrääminen Puolustusvoimissa

Hallitusneuvos Minnamaria Nurminen, p. 0295 140 602
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi asevelvollisuuslain 32 ja 48 §:n muuttamisesta (HE 66/2024 vp; EV 64/2024 vp)

Neuvotteleva virkamies Riikka Pitkänen, p. 0295 140 054
- Puolustustarvikkeiden vientilupa Robonic Ltd Oy:lle Intiaan

Valtiovarainministeriö

Finanssineuvos Teemu Eriksson, p. 0295 530 177
- Valtioneuvoston päätös Etelä-Karjalan hyvinvointialueen vuoden 2024 lainanottovaltuuden muuttamisesta

Tietohallintoneuvos Timo Nuutinen, p. 0295 530 342
- Muutos turvallisuusverkkotoiminnan neuvottelukunnan kokoonpanoon 4.7.2024-31.1.2025

Lainsäädäntöneuvos Merja Salmi, p. 0295 530 587
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi hyvinvointialueesta annetun lain muuttamisesta sekä siihen liittyviksi laeiksi (HE 2/2024 vp; EV 62/2024 vp)

Neuvotteleva virkamies Risto Sakki, p. 0295 530 294
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi arvonlisäverolain 84 ja 85 b §:n ja eräistä vakuutusmaksuista suoritettavasta verosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta (HE 61/2024 vp; EV 61/2024 vp)

Maa- ja metsätalousministeriö

Neuvotteleva virkamies Leo Liukkonen, p. 0295 162 205
- Maa- ja metsätalousministeriön hallitusneuvoksen viran täyttäminen

Neuvotteleva virkamies Jarmo Vilhunen, p. 0295 162 022
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annetun lain muuttamisesta (HE 33/2024 vp; EV 52/2024 vp)

Liikenne- ja viestintäministeriö

Hallitusneuvos Jenni Rantio, p. 0295 342 205
- Valtioneuvoston asetus pyörillä varustettujen ajoneuvojen määräajoin toistettavien katsastusten yhdenmukaisten ehtojen hyväksymisestä sekä näiden katsastusten vastavuoroisesta tunnustamisesta tehdyn sopimuksen 1 normiin tehdystä muutoksesta

Hallitussihteeri Suvi Lahtikankare, p. 0295 342 105
- Valtioneuvoston asetus kansainvälisen merenkulun turvalaitejärjestöstä tehdystä yleissopimuksesta

Erityisasiantuntija Laura Rantanen, p. 0295 342 175
- a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin käyttöönotosta annettua EU:n asetusta täydentäväksi lainsäädännöksi (HE 52/2024 vp; EV 55/2024 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvä lausuma

Työ- ja elinkeinoministeriö

Johtava asiantuntija Timo Kaisanlahti, p. 0295 047 139
- Hallituksen esitys laiksi kirjanpitolain 1 ja 7 luvun muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriö

Hallitussihteeri Titta Honkala, p. 0295 163 457
- Korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon neuvottelukunnan asettaminen toimikaudeksi 1.8.2024–31.7.2027

Ympäristöministeriö

Lainsäädäntöneuvos Karoliina Anttonen, p. 0295 250 065
- Saamelaisen ilmastoneuvoston kokoonpanon täydentäminen