Hyppää sisältöön

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 11.1.2024

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 10.1.2024 15.13
Tiedote 6/2024

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Valtioneuvoston kanslia

Erityisasiantuntija Merja Saaritsa-Lantta, p. 0295 160 270
- Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat

Ulkoministeriö

Lähetystöneuvos Outi Isotalo, p. 0295 350 574
- Edustuston päällikön sivuakkreditointi
- Virkavapauden myöntäminen ulkoasiainhallinnon ulkoasiainneuvokselle

Oikeusministeriö

Hallitusneuvos Satu-Maaria Natunen, p. 0295 150 456
- a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi Oikeushallinnon erityisviranomaiset -virastosta ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 31/2023 vp; EV 47/2023 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvä lausuma

Erityisasiantuntija Tiia Viitasalo, p. 0295 150 088
- Oikeusministeriön demokratia- ja julkisoikeusosaston osastopäällikön viran täyttäminen määräajaksi

Valtiovarainministeriö

Osastopäällikkö, budjettipäällikkö Mika Niemelä, p. 0295 530 525
- Eduskunnan kirjelmä hallituksen esityksestä vuoden 2024 talousarvioksi (HE 41/2023 vp) sekä esityksestä vuoden 2024 talousarvioesityksen täydentämisestä (HE 86/2023 vp; EK 18/2023 vp) vuodelle 2024

Hallitusneuvos, yksikön päällikkö Ismo Mäenpää, p. 0295 530 231
- Valtioneuvoston asetus Tullin hallinnosta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta

Neuvotteleva virkamies Anu Hernesmaa, p. 0295 530 027
- Kuntatalouden ja -hallinnon neuvottelukunnan asettaminen toimikaudeksi 15.1.2024 - 14.1.2027

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Hallitusneuvos Anne-Marie Brisson, p. 0295 330 079
- Luvat rekisteröidyille yhteisöille tai säätiöille perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen järjestämiseen

Hallitusneuvos Marjaana Larpa, p. 0295 330 480
- Valtioneuvoston asetus vapaasta sivistystyöstä annetun asetuksen muuttamisesta

Opetusneuvos Laura Taajamaa, p. 0295 330 317
- Allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen Eurooppalaisen luonnontieteiden tutkimusinfrastruktuurin biologiselle tiedolle (ELIXIR) perustavaan konsortiosopimukseen tehtyjen muutosten hyväksymiseksi.

Maa- ja metsätalousministeriö

Neuvotteleva virkamies Elina Anttila, p. 0295 162 163
- Maa- ja metsätalousministeriön neuvottelevan virkamiehen viran täyttäminen

Liikenne- ja viestintäministeriö

Viestintäneuvos Kreetta Simola, p. 0295 342 609
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi verkon välityspalvelujen valvonnasta ja eräiksi muiksi laeiksi (HE 70/2023 vp; EV 73/2023 vp)

Työ- ja elinkeinoministeriö

Hallitusneuvos Jarmo Tiukkanen, p. 0295 047 355
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen nuorten liikkuvuudesta Kanadan kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi (HE 83/2023 vp; EV 74/2023 vp)

Sosiaali- ja terveysministeriö

Hallitussihteeri Ida Hakanen, p. 0295 163 173
- a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi mielenterveyslain ja hallinto-oikeuslain 7 §:n muuttamisesta (HE 14/2023 vp; EV 78/2023 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvä lausuma

Hallitussihteeri Emmi Äärynen, p. 0295 163 515
- Eduskunnan kirjelmä sen johdosta, että eduskunta on lakialoitteen pohjalta hyväksynyt lain rintamasotilaseläkelain 9 §:n muuttamisesta ja lain ulkomaille maksettavasta rintamalisästä annetun lain 3 §:n muuttamisesta (EK 19/2023 vp; LA 21/2023 vp)

Ympäristöministeriö

Erityisasiantuntija Salla Koskela, p. 0295 250 236
- Valtioneuvoston asetus ravinteiden kierrätyksen ja jätevesihuollon energiatehokkuuden hankkeisiin vuosina 2020–2026 myönnettävästä valtionavustuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta