Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi
FI

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 22.8.2019

Valtioneuvoston viestintäosasto 21.8.2019 15.19
Tiedote 409/2019

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Valtioneuvoston kanslia

Maaret Suomi, lainsäädäntöneuvos p. 0295 160 030
- Talousneuvoston kokoonpanon muuttaminen

Ulkoministeriö

Pirjo Tulokas, henkilöstöjohtaja p. 0295 351 413
- Edustuston päällikön sivuakkreditointi
- Ulkoministeriöstä käsin kiertävän suurlähettilään valtuutus

Sannamaaria Vanamo, apulaisosastopäällikkö p. 0295 351 529
- Suomen ja Venäjän hallitusten välisen taloudellisen yhteistyökomission puheenjohtajan vaihdos

Oikeusministeriö

Anne Hallavainio, hallitusneuvos, yksikönpäällikkö p. 0295 150 458
- Korkeimman hallinto-oikeuden oikeusneuvoksen määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen

Katri Kummoinen, lainsäädäntöneuvos, yksikönpäällikkö p. 0295 150 266
- Valtioneuvoston asetus alle 18-vuotiaana vahinkoa kärsineen ansiotulon määrän vahvistamisesta

Puolustusministeriö

Minnamaria Nurminen, vanhempi hallitussihteeri p. 0295 140 602
- Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan asettaminen toimikaudeksi, joka alkaa 1.9.2019 ja jatkuu siihen saakka, kunnes seuraavien eduskuntavaalien jälkeen asetetun uuden suunnittelukunnan toimikausi alkaa

Timo Tuurihalme, hallitussihteeri p. 0295 140 119
- Valtioneuvoston asetus Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen ampumakoulutuksesta

Jyri Kopare, vanhempi osastoesiupseeri p. 0295 140 338
- Vapaaehtoisen maanpuolustuksen neuvottelukunnan asettaminen

Valtiovarainministeriö

Kristina Sarjo, finanssineuvos p. 0295 530 055
- Suomen valtion edustajan määrääminen Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin hallintoneuvoston varajäseneksi

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Janne Öberg, hallitusneuvos p. 0295 330 348
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi varhaiskasvatuslain 70 ja 76 §:n muuttamisesta

Esko Ranto, ylijohtaja p. 0295 330 115
- Valtion liikuntaneuvoston asettaminen

Maa- ja metsätalousministeriö

Pekka Kemppainen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 162 456
- Metsäneuvoston asettaminen

Orian Bondestam, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 494
- Valtioneuvoston asetus alusryhmäkohtaisten rekisteritilojen enimmäiskoosta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 ja 3 §:n muuttamisesta

Teemu Nikula, vanhempi hallitussihteeri p. 0295 162 055
- Valtioneuvoston asetus metsästyslaissa säädetyistä poikkeusluvista annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 5 §:n muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriö

Harri Pursiainen, kansliapäällikkö p. 0295 342 389
- Virkavapauden myöntäminen Ilmatieteen laitoksen pääjohtajalle

Työ- ja elinkeinoministeriö

Heidi Nummela, henkilöstö-ja hallintojohtaja p. 0295 047 988
- Virkavapauden myöntäminen työ- ja elinkeinoministeriön hallitusneuvokselle

Kari Klemm, hallitusneuvos p. 0295 063 523
- Työ- ja elinkeinoministeriön kahden virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi

Sosiaali- ja terveysministeriö

Kirsi Terhemaa, neuvotteleva virkamies p. 0295 163 546
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen potilasvakuutuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 298/2018 vp; EV 297/2018 vp)
- a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi liikenne- ja potilasvahinkolautakunnasta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 299/2018 vp; EV 293/2018 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvä lausuma

Arita Kaario, vanhempi hallitussihteeri p. 0295 163 522
- Virkavapauden myöntäminen sosiaali- ja terveysministeriön neuvottelevalle virkamiehelle

Ympäristöministeriö

Heidi Sederholm, henkilöstöpäällikkö p. 0295 250 113
- Ympäristöministeriön neuvottelevan virkamiehen virkaan (VT 15) nimittäminen

Palaa sivun alkuun