Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 28.10.2021

Valtioneuvoston viestintäosasto
27.10.2021 15.24
Tiedote 621/2021

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Valtioneuvoston kanslia

Arno Liukko, hallitusneuvos p. 0295 160 175
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle valtioneuvoston jäsenen sidonnaisuuksista (Kurvinen)

Nina Brander, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 160 347
- Saamelaisten totuus- ja sovintokomissio

Merja Saaritsa-Lantta, hallinnollinen notaari p. 0295 160 270
- Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat

Ulkoministeriö

Tarja Kangaskorte, lähetystöneuvos p. 0295 350 292
- YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö UNESCO:n yleiskokouksen 41. istunto Pariisissa 9.-24.11.2021

Oikeusministeriö

Arto Jääskeläinen, vaalijohtaja p. 0295 150 128
- Valtioneuvoston asetus ennakkoäänestyspaikoista ulkomailla ja Ahvenanmaan maakunnassa vuoden 2022 aluevaaleissa

Piritta Koivukoski-Kouhia, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 150 026
- Asiantuntijajäsenen varajäsenen määrääminen Ahvenanmaan hallintotuomioistuimeen
- Asiantuntijajäsenen määrääminen Itä-Suomen hallinto-oikeuteen
- Asiantuntijajäsenten määrääminen vakuutusoikeuteen

Jasmiina Jokinen, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 150 078
- Valtioneuvoston periaatepäätös valtioneuvoston toimintaohjelmasta rasismin torjumiseksi ja hyvien väestösuhteiden edistämiseksi

Sisäministeriö

Elina Rantakokko, johtava asiantuntija, esittelijä p. 0295 488 611
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2019/1153 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse toimivaltaisten viranomaisten pääsystä keskitettyihin pankkitilirekistereihin keskitetyn yhteyspisteen kautta

Puolustusministeriö

Hannu Antikainen, hallintojohtaja p. 0295 140 500
- Puolustusministeriön kansliapäällikön viran täyttäminen

Valtiovarainministeriö

Pauli Kariniemi, osastopäällikkö, ylijohtaja p. 0295 530 210
- Eduskunnan kirjelmä eduskunnan käsittelemän eduskunnan pankkivaltuuston kertomuksen 2020 johdosta (EK 29/2021 vp - K 19/2021 vp)

Seppo Tanninen, hallitusneuvos p. 0295 530 224
- Valtiontakaukseen perustuvan saamisen luovuttaminen

Antti Makkonen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 530 013
- Hallituksen esitys eduskunnalle katettuja joukkolainoja koskevan lainsäädännön uudistamiseksi

Jaana Mikkola, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 665
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden rajat ylittävien hybridijärjestelyjen verotuksesta annetun lain ja tuloverolain 9 ja 10 §:n muuttamisesta

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Piritta Sirvio, hallitusneuvos p. 0295 330 238
- Valtioneuvoston asetus valtion rahoituksen perusteena käytettävistä lukiokoulutuksen, taiteen perusopetuksen ja kansalaisopistojen keskimääräisistä yksikköhinnoista vuonna 2022

Leo Liukkonen, hallitusneuvos p. 0295 330 388
- Virkavapauden myöntäminen opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuriasiainneuvokselle

Maa- ja metsätalousministeriö

Timo Rämänen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 162 197
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eläinten lääkitsemisestä annetun lain muuttamisesta sekä eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta

Hannu Miettinen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 162 478
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rehulain muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriö

Emmi Nykänen, neuvotteleva virkamies p. 0295 342 397
- Valtioenemmistöisen osakeyhtiön perustaminen
- Liikenne- ja viestintäministeriön oikeuttaminen valtion puolesta hyväksymään Pohjolan Rautatiet Oy:n asettaminen selvitystilaan

Työ- ja elinkeinoministeriö

Mikko Huuskonen, teollisuusneuvos p. 0295 063 732
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain muuttamisesta

Sari Alho, neuvotteleva virkamies p. 0295 049 007
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi jalkineiden ja tekstiilituotteiden vaatimustenmukaisuudesta sekä eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annetun lain ja sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Petri Haapalainen, neuvotteleva virkamies p. 0295 064 922
- Ehdokkaiden nimeäminen Suomen edustajaksi ja varaedustajiksi Euroopan unionin alueiden komiteaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi ja ilmoitus muiden jäsenten toimikauden jatkumisesta

Johanna Osenius, neuvotteleva virkamies p. 0295 064 937
- Suomen EU-ohjelmien kumppanuussopimuksen 2021−2027 hyväksyminen

Sosiaali- ja terveysministeriö

Arita Kaario, vanhempi hallitussihteeri p. 0295 163 522
- Sosiaali- ja terveysministeriön hallitussihteerin viran täyttäminen

Sivun alkuun