Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Valtioneuvoston yleisistunto 13.4.2018

Valtioneuvoston viestintäosasto 13.4.2018 9.27
Tiedote 194/2018

Luettelossa ovat valtioneuvoston julkiset päätökset.

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki 13.4.2018 seuraavat päätökset:

Päätös julkisen talouden suunnitelmaksi vuosille 2019-2022. Julkisen talouden suunnitelma sisältää muun muassa valtiontalouden kehyspäätöksen ja vastaa EU:n vaatimukseen keskipitkän aikavälin budjettisuunnitelmasta. (VM osastopäällikkö Hannu Mäkinen 0295 530 330)
Julkisen talouden suunnitelma vuosille
Tiedote 11.4.

Päätös antaa eduskunnalle selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2019-2022. (VM osastopäällikkö Hannu Mäkinen 0295 530 330)

Päätös hyväksyä Eurooppa 2020 -strategian kevään 2018 kansallinen uudistusohjelma. Ohjelmassa kuvataan Euroopan unionille hallituksen toimenpiteitä ja suunnitelmia, joilla vuoden 2011 syksyllä vahvistetut Eurooppa 2020 -strategian kansalliset tavoitteet voidaan saavuttaa. Lisäksi ohjelmassa huomioidaan Talous- ja rahoitusasioiden neuvoston Suomelle vuonna 2017 antamat suositukset ja kuvataan toimia, joilla hallitus vastaa julkisen talouden pitkän aikavälin kestävyyttä, työmarkkinoita ja kilpailua koskeviin suosituksiin sekä yksityisen velkaantumisen kasvuun. Ohjelma noudattaa rakenteeltaan aiempien vuosien ohjelmaa. (VM neuvotteleva virkamies Juho Kostiainen 0295 530 178)
Eurooppa 2020 -strategia, Suomen kansallinen uudistusohjelma

Sivun alkuun