Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Viisi parlamentaarista komiteaa valmistelemaan suuria uudistuksia

Valtioneuvoston viestintäosasto
5.3.2020 13.17
Tiedote 115

Hallitus on päättänyt asettaa parlamentaarisia komiteoita valmistelemaan merkittäviä yhteiskunnallisia uudistuksia. Tänään 5. maaliskuuta pidetyssä valtioneuvoston yleisistunnossa asetettiin neljä komiteaa: kriisinhallintakomitea, asevelvollisuuskomitea, maakuntaverokomitea ja lapsistrategiakomitea. Lisäksi myöhemmin maaliskuussa on määrä asettaa sosiaaliturvakomitea.

Kriisinhallintakomitean puheenjohtajaksi on nimitetty valtiosihteeri Johanna Sumuvuori, asevelvollisuuskomitean puheenjohtajaksi kansanedustaja Ilkka Kanerva, maakuntaverokomitean puheenjohtajaksi kansanedustaja Esko Kiviranta ja lapsistrategiakomitean puheenjohtajaksi ministeri Krista Kiuru. Sosiaaliturvakomitean puheenjohtajaksi nimitetään asettamisen yhteydessä THL:n tutkimusprofessori Pasi Moisio.

Kriisinhallintakomitean vastuuministeriönä on ulkoministeriö, asevelvollisuuskomitean vastuuministeriöinä ovat puolustusministeriö ja työ- ja elinkeinoministeriö, maakuntaverokomitean vastuuministeriönä on valtiovarainministeriö, lapsistrategiakomitean sekä sosiaaliturvakomitean vastuuministeriönä on sosiaali- ja terveysministeriö.

Hallitusohjelma sisältää lupauksen politiikan uudistamisesta. Parlamentaarinen komiteatyö on osa tätä uudistusta, jolla pyritään vahvistamaan valmistelun avoimuutta, osallisuutta ja tietopohjaa. Komiteoiden kautta yhteydenpito tutkijoiden, virkamiesten ja parlamentaarisesti valittujen edustajien välillä muodostuu entistä vahvemmaksi osaksi päätöksenteon valmistelua.

Parlamentaarisella valmistelulla halutaan varmistaa politiikan valmistelun pitkäjänteisyys ja ylivaalikautisuus. Komiteoiden jäseninä on edustajia kaikista eduskuntaryhmistä. Lisäksi mukana on pysyviä asiantuntijoita. Sosiaaliturvakomitean työn ennakoidaan kestävän ensi vaalikauden loppuun. Muiden komiteoiden työn on määrä valmistua tällä vaalikaudella, osan jo kuluvan vuoden loppuun mennessä.

Lisätietoja: neuvotteleva virkamies Jouni Varanka, p. 050 592 0606, pääministerin eduskunta-asioiden erityisavustaja Tuulia Pitkänen, p. 041 5013092

Sivun alkuun