Hyppää sisältöön

Erityisasiantuntija Sanna Juutinen:
Digipalvelujen järjestämiseen liittyviin velvoitteisiin tulee panostaa

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 14.4.2020 9.00
Kolumni
Sanna Juutinen.

Digitaalisten palvelujen tarjoamista koskevan lain toimeenpanossa riittää vielä kirittävää. Tämä kävi ilmi lain toimeenpanoa koskevasta kyselystä, jonka valtiovarainministeriö toteutti talvella 2019-2020.

Kyselyyn saatiin vastaus 162 organisaatiolta. Vastausten perusteella saavutettavuusvaatimukset on paremmin sisäistetty, mutta erityisesti digitaalisten palvelujen järjestämiseen eli lain toiseen lukuun liittyvissä velvoitteissa riittää pureksittavaa. Tämä luku velvoittaa viranomaisia mm. tarjoamaan asiakkaalle mahdollisuuden lähettää ja vastaanottaa asiointiin liittyvät asiakirjat sähköisesti tietoturvallisella tavalla. Lisäksi luku kattaa muita velvoitteita digitaalisten palvelujen tarjoamiseen ja saatavuuden varmistamiseen.

Myös saavutettavuusvaatimusten toimeenpanossa riittää tehtävää, mutta myönteistä oli se, että saavutettavuusvaatimusten toteuttamiseksi 91 prosenttia vastanneista organisaatioista oli esimerkiksi tehnyt saavutettavuusarviointeja, korjannut verkkosivun sisältöä tai kouluttanut henkilöstöä.

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta tuli voimaan 1.4.2019. Lain tavoitteena on edistää digitaalisten palvelujen saavutettavuutta, laatua ja tarjontaa. Lain toimeenpanoa seuraamaan asetettiin keväällä 2019 seurantaryhmä, jonka tehtävänä on tukea lain toimeenpanon edistymistä. Seurantaryhmä tarkastelee, miten digipalvelulain vaatimukset toteutuvat digitaalisten palvelujen järjestämisessä ja saavutettavuudessa Suomessa.

Digipalvelulain toimeenpanoon on olemassa tukea

Verkkosivustojen saavuttavuusvaatimusten soveltaminen käynnistyi portaittain 23.9.2019 alkaen. Ennen 23.9.2018 julkaistujen verkkosivustojen tulee olla saavutettavuusvaatimusten mukaisia 23.9.2020, joten saavutettavuuden osalta siirtymäaikaa on vielä osassa digipalveluita jäljellä. Huomioitavaa kuitenkin on, että digitaalisten palvelujen järjestämisen osalta soveltaminen on jo alkanut 1.10.2019.

Valtiovarainministeriön toteuttama kysely vahvisti näkemystä siitä, että lisää tukea digitaalisten palveluiden tarjoamista koskevan lain toimeenpanon tueksi tarvitaan, vaikka ohjeistuksia on jo tarjolla. Saavutettavuusvaatimukset.fi -sivustolla kerrotaan, kuinka saavutettavutettavuuvaatimukset tulee ottaa huomioon digitaalisissa palveluissa. Lain toiseen lukuun liittyen Suomidigi-palvelusta löytyy eOppiva-koulutus ja kootusti materiaalia viranomaisille toimeenpanon tueksi.

Ohjeistuksissa tulee jatkossa panostaa konkreettisten ja tiiviiden ohjeiden ja koulutusten tekoon niin saavutettavuuden kuin digitaalisten palvelujen järjestämiseen liittyen. Esimerkiksi kansainvälisistä saavutettavuusvaatimuksista eli WCAG-kriteereistä (Web Content Accessibility Guidelines) -ohjeistuksesta on tulossa mm. videot saavutettavuusvaatimukset.fi-sivustolle. Videoiden ja muun tukimateriaalin tavoitteena on avata mahdollisimman helposti lähestyttävästi ja selkeästi mitä saavutettavuuden takana olevilla kriteereillä tarkoitetaan. Lisäksi lain saavutettavuusvaatimuksista julkaistaan pian kaikille avoin eOppiva-koulutus.

Saavutettavuuden toteutumisesta pitää raportoida

EU velvoittaa jäsenmaitaan raportoimaan saavutettavuuden toteutumisesta. Ensimmäinen valvonta-jakso on 2020-2021. Suomen osalta raportointiotos koostuu noin 200 verkkosivustosta automatisoi-dulla menetelmällä, 20 verkkosivustosta laajemmalla kattavalla menetelmällä ja neljästä mobiilisovelluksesta. Saavutettavuusvalvonnassa koostetaan parhaillaan valvontaotosta komission määrittelemällä tavalla kattavaksi. Sivustojen tarkastelut painottuvat vuoteen 2021.

Digipalvelulain mukaisesti saavutettavuusvalvonnan pitää kuulla vammaisjärjestöjä säännöllisesti. Ensimmäinen kuulemistilaisuus järjestettiin loppuvuodesta 2019. Kuulemisten tarkoituksena on kartoittaa toivomukset ja tarpeet yhteistyölle sekä kuulla järjestöjen näkemyksiä valvontaan sisällytettävistä digitaalisista palveluista. Lisätietoja järjestökuulemisesta voi lukea saavutettavuusvalvonnan blogista.

Saavutettavuusongelmista voi ilmoittaa

Digitaalisten palvelujen käyttäjillä on oikeus tehdä ilmoituksia eli selvityspyyntöjä ja kanteluita valvovalle viranomaiselle digipalvelujen saavutettavuudesta. Yhteydenottoja on tähän mennessä tullut useita, mutta ratkaisuun johtaneita päätöksiä ei ole vielä annettu. Valvontaviranomaisen toimivalta laajenee ensi syksynä, kun vanhatkin verkkosivustot tulevat lain piiriin. Ongelmista saavutettavuudessa voi ilmoittaa Saavutettavuusvaatimukset.fi -sivustolla.

Sanna Juutinen

erityisasiantuntija, valtiovarainministeriö
Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta –seurantaryhmän puheenjohtaja
Twitter: @JuutinenSanna