Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Hallitus kannattaa OTC-johdannaismarkkinoiden kaupankäynnin avoimuuden ja harmonisoinnin lisäämistä

Valtiovarainministeriö
15.6.2017 13.26
Tiedote

Hallitus kannattaa EU:n komission ehdotuksia johdannaismarkkinoiden kaupankäynnin avoimuuden lisäämisestä markkinatoimijoiden välillä. Ehdotukset myös keventäisivät hallinnollista taakkaa.

EU:n komissio antoi 4. toukokuuta ehdotuksen markkinarakennetoimija-asetuksen (EMIR) muuttamiseksi. Ehdotuksen taustalla on tarve edelleen edistää OTC-johdannaismarkkinoilla käytävän kaupankäynnin läpinäkyvyyttä markkinatoimijoiden välillä ja vähentää johdannaismarkkinoista aiheutuvaa rahoitusmarkkinoiden systeemiriskiä.

Johdannaiset ovat rahoitusinstrumentteja, joiden hinta määräytyy jonkin toisen hyödykkeen arvon perusteella. OTC-johdannaisilla (over the counter) käydään kauppaa pörssien ulkopuolella niin, että osapuolet sopivat suoraan ehdoista.

Ehdotukseen sisältyy seuraavat asiakokonaisuudet:

  • OTC-johdannaissopimuksia koskevaan määritysvelvollisuuteen ehdotetaan muutoksia finanssialan vastapuolten, pankkien ja sijoituspalveluyhtiöiden sekä finanssialan ulkopuolisten vastapuolten, esimerkiksi pörssiyhtiöiden kohdalla.
  • OTC-johdannaissopimusten ilmoitusvelvollisuuteen ehdotetaan muutoksia, joista keskeisiä ovat muun muassa kevennykset pörssiyhtiöiden raportointivaatimuksissa.
  • Kauppatietorekistereitä koskeviin valvonta-, rekisteröinti- ja muihin vaatimuksiin ehdotetaan täsmennyksiä, jotka ovat lähinnä tarkennuksia vaadittaviin tietokenttiin parantamaan raportoitavan tiedon oikeellisuutta.

Johdannaisia säänneltävä oikeamittaisesti

Hallitus tukee asetusehdotusta ja sen tavoitteita OTC-johdannaismarkkinoiden läpinäkyvyyden lisäämisestä ja rahoitusmarkkinoiden vakauden edistämisestä. Hallitus pitää tärkeänä, että OTC-johdannaisia säännellään riittävällä tavalla.

Toisaalta on myös tärkeää, että varmistetaan sääntelyn tasapuolinen ja oikeamittainen kohdentuminen erilaisten vastapuolten välillä arvioitaessa rahoitusmarkkinoiden systeemisriskiä.

Komissio arvioi, että uudistukset vähentäisivät kustannuksia ja turhaa hallinnollista taakkaa markkinatoimijoiden välillä kuitenkaan vaarantamatta rahoitusmarkkinoiden vakautta. Kustannussäästöt olisivat komission arvion mukaan miljardin euron luokkaa markkinatoimijasta riippuen.

Suomen OTC-johdannaismarkkinat ovat suhteellisen pienet, joten moni pörssiyhtiö ja sijoituspalveluyritys vapautuu määritysvelvollisuudesta. Ainoastaan muutaman luottolaitoksen ja työeläkeyhtiön tekemät johdannaiset saattavat olla niin suuria, että ne ylittävät määritysvelvollisuuden.

EMIR on osa EU:n komission toimia, jotka tähtäävät EU:n työllisyys- ja kasvutavoitteiden edistämiseen sekä tukevat EU:n pääomamarkkinaunionin tavoitteita.

Hallitus lähetti asiasta eduskunnalle U-kirjelmän torstaina 15. kesäkuuta. U-kirjelmää käytetään EU-asioissa silloin, kun on kyse EU:n lainsäädäntöehdotuksesta tai muusta eduskunnan toimivaltaan kuuluvasta ehdotuksesta.

Hallituksen kirjelmä julkaistaan päätökset-sivulla.

Komission tiedote (englanniksi)

Lisätietoja:

Neuvotteleva virkamies Annina Tanhuanpää, puh.  02955 30485, annina.tanhuanpaa(at)vm.fi
Finanssisihteeri Stina Oksa, puh. 02955 30173, stina.oksa(at)vm.fi

 
Sivun alkuun