Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Lausuntopyyntö
Julkisen hallinnon digitaalista turvallisuutta kehitetään

Valtiovarainministeriö 28.1.2020 12.33
Tiedote

Julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden kehittämiselle on tarvetta, sillä muun muassa säädökset ja hallinnon rakenteet ovat muuttuneet ja digitaaliseen toimintaympäristöön kohdistuvat uhkat ovat kasvaneet.

Julkisen hallinnon digitaalista turvallisuutta on päätetty kehittää. Tuorein valtioneuvoston periaatepäätös valtionhallinnon tietoturvallisuuden kehittämisestä on vuodelta 2009. Tämän jälkeen julkisen hallinnon rakenteet ja toiminta sekä strategiat, säädökset ja ohjeet ovat muuttuneet merkittävästi ja digitaaliseen toimintaympäristöön kohdistuvat uhat ovat kasvaneet.

Valtiovarainministeriössä on valmisteltu julkisen hallinnon digitaalista turvallisuutta koskevia uusia linjauksia ja toimeenpanosuunnitelma vuosille 2020-2023. Linjauksia on valmisteltu arvioimalla julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden nykytilaa. Nyt linjauksista pyydetään lausuntoja.

Digitaalisella turvallisuudella tarkoitetaan riskienhallintaan, toiminnan jatkuvuudenhallintaan ja varautumiseen, kyberturvallisuuteen, tietoturvallisuuteen ja tietosuojaan liittyviä asioita. Digitaalisen turvallisuuden tavoitteena on suojata kansalaisia, yhteisöjä ja yhteiskuntaa niiltä riskeiltä ja uhkilta, jotka voivat kohdistua henkilötietoihin ja kansalaisten palveluihin sekä yhteiskunnan ja viranomaisten prosesseihin, palveluihin ja tietoaineistoihin digitaalisessa toimintaympäristössä.

Julkisen hallinnon digitaalista turvallisuutta koskevat asiakirjaluonnokset on julkaistu lausuntopalvelu.fi:ssä. Palautetta pyydetään viimeistään keskiviikkona 19.2.2020.

Lisätietoja:

Tietohallintoneuvos Tuija Kuusisto, puh. 02955 30121, tuija.kuusisto(at)vm.fi

Palaa sivun alkuun