Hyppää sisältöön

Kansalaispaneeli esittää suosituksia vihapuheen ja maalittamisen vastaiseen työhön

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 18.2.2021 9.04
Tiedote

Sananvapautta käsitellyt kansalaispaneeli oli osa OECD:n arviointia, joka tarkastelee kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytyksiä ja kansalaisten mahdollisuuksista osallistua julkiseen päätöksentekoon Suomessa. Åbo Akademin Yhteiskuntatieteen tutkimuslaitos järjesti kansalaispaneelin 11.–14.2. valtiovarainministeriön ja oikeusministeriön toimeksiannosta. 

”Kiitän kansalaispaneelia, siihen osallistuneita ja sen järjestäjiä ansiokkaasta työstä sekä monipuolisista ehdotuksista vihapuheeseen puuttumiseksi. Kansalaispaneeli osoitti toimivuutensa kansalaisten osallistumisessa päätöksentekoon. Näin muun muassa vihapuhetta voidaan ehkäistä ottamalla kansalaisia mukaan asioiden valmisteluun jo varhaisessa vaiheessa”, sanoo kuntaministeri Sirpa Paatero.

Kansalaispaneelin tuottamat tavoitteet ja suositukset vihapuheen ja maalittamisen vastaisessa työssä ovat nyt julki.

Kansalaispaneelin suosituksien keskeisiä teemoja ovat  

  • määritelmien selkeys ja määritelmistä viestiminen  
  • ennaltaehkäisy
  • verkkoalustojen sääntely 
  • vihapuheen näkyväksi tekeminen ja tuomittavuus, sekä vihapuheesta irtisanoutuminen julkisuudessa 

Kansalaispaneeliin valittiin Suomen väestöä mahdollisimman hyvin edustava noin 35 henkilön ryhmä vapaaehtoiseksi ilmoittautuneiden joukosta. Åbo Akademi lähetti vuoden 2020-2021 vaihteessa kutsun väestörekisterin pohjalta satunnaisotannalla valikoituneille 3 000 täysi-ikäiselle suomalaiselle.

Kansalaispaneelin johtopäätökset ja suositukset julkaistaan raportissa, joka luovutetaan kuntaministeri Sirpa Paaterolle keväällä 2021. Kansalaispaneelin tuloksia hyödynnetään ministeriöiden valmis-telutyössä sekä OECD:n maa-arvioinnissa kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytysten vahvistami-sesta (Civic Space Scan Finland). Hankkeen loppuraportti julkistetaan touko-kesäkuun vaihteessa.

Lisätiedot: 

valtiovarainministeriö: 

Katju Holkeri, finanssineuvos, p. 0407649880, katju.holkeri(at)vm.fi 

Tuomas Parkkari, opetusneuvos, p. 02953 30244, tuomas.parkkari(at)vm.fi

oikeusministeriö: 

Niklas Wilhelmsson, yksikön päällikkö, p. 02951 50348, niklas.wilhelmsson(at)om.fi

Åbo Akademi: 

Maija Jäske, tutkijatohtori, p. 0400 864830, maija.jaske(at)abo.fi