Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media
Valikko

Kansallisen tekoälyohjelma AuroraAI:n kehittämis- ja toimintasuunnitelma 2019–2023 lausunnoille

Valtiovarainministeriö 15.3.2019 14.52
Uutinen

Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoja kansallisen tekoälyohjelma AuroraAI:n kehittämis- ja toimeenpanosuunnitelmasta vuosille 2019 – 2023. Kehittämis- ja toimeenpanosuunnitelmassa esitetään näkemys siitä, miten Suomen ja erityisesti julkisen hallinnon siirtymistä tekoälyaikaan tulisi vauhdittaa tulevina vuosina ihmiskeskeisesti, tietoturvallisesti ja eettisesti kestävällä tavalla. Lausuntoja voi antaa 12.4.2019 saakka.

Valtiovarainministeriön asettaman kansallisen tekoälyohjelma Auroran esiselvityshankkeen toimikausi oli 15.9.2018-28.2.2019. Esiselvityshanke on tehty laajana julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin avoimena verkostotyönä.

Esiselvityshankkeessa tuotettiin AuroraAI:n kehittämis- ja toimeenpanosuunnitelma vuosille 2019-2023. Kehittämis- ja toimeenpanosuunnitelmassa ehdotetaan ihmiskeskeisen ja ennakointikykyisen yhteiskunnan toimeenpanoa seuraavilla toimilla:

  1. Asetetaan valmistelutyöryhmä toimeenpanon suunnittelua ja käynnistämistä varten.
  2. Käynnistetään tiivis yhteistyö kansalaisten ja yritysten kanssa selvittämällä tärkeimmät elämäntapahtumat ja liiketoimintapahtumat, joista halutaan sujuvampia ja entistä vaikuttavampia.
  3. Aloitetaan toiminnan muutos valituissa elämäntapahtumissa ja liiketoimintapahtumissa.
  4. Vahvistetaan toimeenpanoa perustamalla toiminnan muutoksen tuki -tiimi ja yhteinen AuroraAI-tilannekeskus. Lisäksi perustetaan AuroraAI-verkon tuki Väestörekisterikeskukseen.

Lausuntokierros käynnistyi 15.3.2019 ja lausuntoja voi antaa 12.4.2019 asti. Lausuntopyyntö sekä kehittämis- ja toimeenpanosuunnitelma liitteineen ovat nähtävissä Lausuntopalvelu.fi:ssä.

AuroraAI-esiselvityshankkeessa tunnistettiin, millaisia muutoksia ihmiskeskeisyyteen ja elämäntapahtuma-ajatteluun pohjautuva toiminta tarkoittaa muun muassa palveluiden tuottamiselle ja johtamiselle. Samalla esiselvityshankkeessa konseptoitiin ihmisten eri elämäntapahtumiin palveluita tuottaville organisaatioille älykkäiden palvelujen keskinäisen vuorovaikutuksen mahdollistava AuroraAI-verkko, josta toteutettiin ensimmäinen kokeiluversio. Palveluiden käyttäjien näkökulmasta AuroraAI-verkon tavoitteena on mahdollistaa monista eri palveluista koostuvat saumattomat ja sujuvat palvelupolut elämän eri tilanteissa ja tapahtumissa.

AuroraAI-esiselvityshanke on myös osa hallintopolitiikan kehittämistä. Tavoitteenamme on varmistaa, että Suomessa on toimivat julkiset palvelut, hyvä hallinto ja että saamme elää kestävässä ja vakaassa yhteiskunnassa.

Suomi kohti tekoälyaikaa ihmiskeskeisesti ja eettisesti kestävällä tavalla (uutinen 5.3.2019)

AuroraAI vm.fissä

Keskustele aiheesta sosiaalisessa mediassa aihetunnisteella #AuroraAI

Lisätietoja:

ICT-johtaja, ylijohtaja Anna-Maija Karjalainen, puh. 02955 30165, anna-maija.karjalainen(at)vm.fi

Erityisasiantuntija Aleksi Kopponen, puh. 050 592 6457, aleksi.kopponen(at)vm.fi

Koordinaattori Niko Ruostetsaari, puh. 0295 530 309, niko.ruostetsaari(at)vm.fi

Digitalisoituminen Hallintopolitiikka Julkisen hallinnon ICT
Palaa sivun alkuun