Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Keskusvastapuolten valvonnan sääntelyn uudistaminen lisää rahoitusmarkkinoiden vakautta

Valtiovarainministeriö 7.9.2017 13.37
Uutinen

Hallitus tukee EU:n komission ehdotusta rahoitusmarkkinoiden keskusvastapuolten valvonnan sääntelyn vahvistamiseksi. Lisäksi hallitus pitää tärkeänä, että Euroopan keskuspankki (EKP) pystyy seuraamaan ja puuttumaan selvitysjärjestelmiin ja keskusvastapuoliin liittyviin riskeihin.

Keskusvastapuolet ovat markkinaosapuolia, jotka asettuvat rahoitusmarkkinoilla markkinaosapuolten väliin. Keskusvastapuolissa määritetään muun muassa markkinapaikkojen ulkopuoliset vakioidut johdannaiset eli niin sanotut OTC-johdannaiset.

Taustalla Britannian EU-ero

Johdannaismarkkinoiden ja keskusvastapuolten sääntely on kansainvälisesti ja EU-tasolla keskeisimpiä keinoja vastata finanssikriisin esille nostamiin ongelmiin. Esitysten taustalla on Britannian tuleva EU-ero ja maahan sijoittuneiden keskusvastapuolten merkittävä asema Euroopan johdannaismarkkinoiden määritystoiminnassa.

Komission ja EKP:n esitykset vahvistaisivat yhteismarkkinoiden toimivuutta, rahoitusmarkkinoiden vakautta ja luottamusta keskusvastapuolia kohtaan. Keskusvastapuolille ja näiden osapuolille pyritään takaamaan yhdenmukaiset toimintaedellytykset sekä viranomaisille riittävät ja toimivat valtuudet ja välineet ongelmien estämistä ja ratkaisemista varten.

Suomeen ei ole perustettu keskusvastapuolia. Sääntely lisää kuitenkin EU:n ja samalla Suomen rahoitusmarkkinoiden vakautta.

Paremmat mahdollisuudet valvoa ja vähentää riskejä

Hallitus tukee komission muutosehdotusten päämäärää vahvistaa EU:n keskusvastapuolten valvontajärjestelyjen yhdenmukaisuutta ja toimivuutta. Hallitus kannattaa tavoitetta parantaa EU:n viranomaisten kykyä valvoa ja vähentää riskejä, jotka liittyvät EU:n ulkopuolisten maiden keskusvastapuoliin.

Hallitus suhtautuu myönteisesti esitykseen EKP:n perussäännön muuttamisesta ja täsmentämisestä. On tärkeää, että eurojärjestelmällä on riittävät valtuudet seurata ja arvioida selvitysjärjestelmien ja keskusvastapuolien riskejä sekä ryhtyä tarvittaviin toimiin.

Hallitus lähetti asiasta eduskunnalle U-kirjelmän torstaina 7. syyskuuta. U-kirjelmää käytetään EU-asioissa silloin, kun on kyse EU:n lainsäädäntöehdotuksesta tai muusta eduskunnan toimivaltaan kuuluvasta ehdotuksesta.

Hallituksen kirjelmä julkaistaan päätökset-sivulla.

Lisätietoja:

Finanssineuvos Jyrki Knuutinen, puh. 02955 30103, jyrki.knuutinen(at)vm.fi

Sivun alkuun