Hyppää sisältöön

Hallituksen esitys
Muutoksia pienten yritysten arvonlisäverotukseen

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 16.5.2024 11.53
Tiedote

Hallituksen esityksellä saatetaan voimaan EU:n arvonlisäverojärjestelmää koskevan direktiivin mukainen pienten yritysten erityisjärjestelmä. Tavoitteena on verojärjestelmää yksinkertaistamalla ja yhdenmukaistamalla alentaa hallinnollista taakkaa, luoda tasavertaiset toimintamahdollisuudet EU:n alueella sijaitseville pienyrityksille sekä edistää kansainvälisen kaupan kehitystä.

Nykyinen verovelvollisuuden alarajaan liittyvä huojennus poistetaan. Verovelvollisuuden alarajan määrittelyä yhtenäistetään EU:n säädösten mukaisesti.

Verottomuuden edellytyksenä otetaan huomioon elinkeinonharjoittajan liikevaihto aikaisempaa pidemmältä ajanjaksolta, mukaan lukien kuluvan ja edeltävän kalenterivuoden liikevaihto.

Rekisteröitymisvelvollisuus muuttuu. Velvollisuus rekisteröityä takautuvasti verovelvolliseksi ajalta ennen alarajan ylittämistä poistetaan. Verovelvollisuus alkaa vasta, kun alaraja ylitetään.

Vähäisen toiminnan verottomuus laajennetaan koskemaan ulkomaisia elinkeinonharjoittajia, joiden liiketoiminnan kotipaikka on toisessa EU:n jäsenvaltiossa, mutta joilla ei ole Suomessa kiinteää toimipaikkaa. Verottomuuden edellytyksenä on, että elinkeinonharjoittajan vuosittainen liikevaihto unionissa on enintään 100 000 euroa.

Elinkeinonharjoittajan tulee rekisteröityä rajat ylittävää verovapautta koskevaan erityisjärjestelmään vain yhdessä EU:n jäsenvaltiossa eli sijaintivaltiossaan. Elinkeinonharjoittajat, joilla on kotipaikka Suomessa, voivat soveltaa vastaavaa verovapautta muissa EU:n jäsenvaltioissa rekisteröitymällä Suomessa erityisjärjestelmään.

Ehdotukset liittyvät vuoden 2025 talousarvioon ja ne on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2025.

Lisätietoja:
Neuvotteleva virkamies Marja Niiranen, puh. 0295 530 238, marja.niiranen(at)gov.fi