Hyppää sisältöön

ICT-johtaja Jarkko Levasma, ylijohtaja Timo Salovaara, ylijohtaja Saku Airosmaa ja asiakaskokemusjohtaja Jari Virtanen
Pilvipalveluiden avulla digitaalista turvallisuutta voidaan parantaa myös julkisessa hallinnossa

Digi- ja väestötietovirastoValtoriVerohallintovaltiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 27.2.2023 9.01
Kolumni
Kuvassa kirjoittajat vasemmalta oikealle: Jarkko Levasma, Saku Airosmaa, Timo Salovaara ja Jari Virtanen

Pilvipalveluiden käyttö parantaa julkisen hallinnon tietoturvaa, kun niihin liittyvät riskit hallitaan, kirjoittavat valtiovarainministeriön ICT-johtaja Jarkko Levasma, Digi- ja väestötietoviraston ylijohtaja Timo Salovaara, Veron tuotehallintayksikön ylijohtaja Saku Airosmaa ja Valtorin asiakaskokemusjohtaja Jari Virtanen.

Viranomaiset tuottavat useita palveluita, jotka ovat tärkeitä yhteiskunnan toimintojen sujuvuuden ja tehokkuuden kannalta, kuten OmaVero- ja Suomi.fi-palvelut.  

Digipalveluilta edellytetty sujuvuus, käyttövarmuus ja turvallisuus voidaan saavuttaa käyttämällä nykyaikaisia yleisiä perusratkaisuja ja alustapalveluja. Alustapalvelujen hyödyntäjinä meidän on kuitenkin tunnettava ja hallittava asiaan liittyvät tekniset, juridiset ja muut riskit.

Sen sijaan, että jokainen organisaatio tekisi itse ratkaisunsa tai alustansa palveluilleen, on tehokkaampaa ja turvallisempaa käyttää yleisesti käytössä olevia alustoja. Yleisten alustojen tuottajilla on käytössään moninkertaiset resurssit palvelunsa tietoturvallisuuden rakentamiseen ja jatkuvaan varmistamiseen verrattuna omatekoisiin ratkaisuihin. 

”Julkisten digipalveluiden kehittäminen edellyttää pilvipalveluiden hallittua ja tietoturvallista hyödyntämistä. Pilvipalveluiden laaja käyttöönotto julkisessa hallinnossa olisi yksi vaikuttavimpia toimenpiteitä digitaalisen turvallisuutemme parantamiseksi”, sanoo valtiovarainministeriön ICT-johtaja Jarkko Levasma. Valtiovarainministeriö tekee muun muassa pilvipalveluiden käyttöä koskevat linjaukset koko valtionhallinnolle. Linjauksia ollaan juuri päivittämässä.  

Kaikkiin verkkopalveluihin liittyy turvallisuusriskejä, jotka pitää tunnistaa ja minimoida

Verkkopalveluiden käytössä on aina turvallisuuteen liittyvät riskinsä, mutta oleellista on niiden tunnistaminen ja hallinnoiminen. Lisäksi jotkin riskit ovat epätodennäköisempiä kuin toiset. Kaikkiin niihin pitää kuitenkin varautua.  

Valtionhallinnon organisaatiolle alustapalveluja tarjoaa keskitetysti Valtori. Palveluiden keskitetystä kilpailutuksesta on useita hyötyjä, ja myös Valtorissa tunnistetaan pilvipalveluiden kasvava merkitys.  

”Pilvipalvelut tarjoavat uudenlaisia ratkaisuja”, sanoo Valtorin asiakaskokemusjohtaja Jari Virtanen. ”Panostamme pilviteknologiaan liittyvään osaamiseen paljon. Näin voimme varmistaa, että erityisesti tietoturva ja tietosuoja toteutuu jatkossakin tavoitteiden mukaisesti. Koemme tärkeäksi roolimme edistää, koordinoida ja mahdollistaa pilvipalveluihin siirtymistä.”  

Pilvipalveluita käytetäänkin jo laajasti julkisessa hallinnossa 

Viranomaisten tulee tuottaa palvelunsa tarkasti lain, asetusten ja määräysten mukaisesti. Eurooppalaisessa ja kansallisessa säätelyssä on määritelty yksityiskohtaisesti, miten viranomaisten pitää käsitellä henkilötietoja tuottaessaan digitaalisia palveluja. Lain vaatimukset on otettu huomioon esimerkiksi niin Digi- ja väestötietovirastossa kuin Verossakin, joissa käytetään Valtorin tarjoamia pilvipalveluita.  

”Digi- ja väestötietoviraston palvelujen tuotannossa alettiin hyödyntää pilvipalveluteknologioita vuonna 2019”, toteaa Digi- ja väestötietoviraston ylijohtaja Timo Salovaara. ”Virasto teki silloin pilvipalvelujen käytöstä omat linjauksensa, jotka noudattavat valtiovarainministeriön linjauksia ja ohjeita. Tärkeimpinä teemoina olivat varautuminen ja jatkuvuuden varmistaminen. Nyt tuotamme useita palveluita Valtorin tarjoaman pilvipalvelun kautta.”  

Myös Veron tuotehallintayksikön ylijohtaja Saku Airosmaa painottaa pilvipalveluiden käyttämisen hyötyjä ja turvallisuutta: "Haluamme olla eturintamassa kehittämässä ja tehostamassa valtion toimintaa, mikä tarkoittaa myös uuden teknologian täysipainoista hyödyntämistä. Panostamme jatkuvasti erittäin paljon tietoturvaan ja tietosuojaan kaikessa toiminnassamme. Pilvipalveluiden tietoturva ja kyky tukea toimintaa poikkeusolosuhteissa on selvästi parempi kuin perinteisillä it-infrastruktuurin teknologioilla ja ratkaisuilla.”

Jarkko Levasma
ICT-johtaja, valtiovarainministeriö

Timo Salovaara
Ylijohtaja, Digi- ja väestötietovirasto 

Saku Airosmaa
Ylijohtaja, Vero

Jari Virtanen
Asiakaskokemusjohtaja, Valtori