Hyppää sisältöön

Sananvapautta koskeneen kansalaispaneelin loppuraportti on julkaistu - paneelin suositusten toimeenpano käynnistyy 

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 25.3.2021 11.01
Tiedote

Kuntaministeri Sirpa Paatero on tänään vastaanottanut loppuraportin helmikuussa kokoontuneesta kansalaispaneelista, joka käsitteli toimia, joita Suomessa tulisi ottaa käyttöön julkisissa ammateissa toimivien henkilöiden suojelemiseksi vihapuheelta ja vapaan mielipiteenilmaisun turvaamiseksi. 

”OECD on todennut julkisissa viroissa ja tehtävissä toimiviin henkilöihin kohdistuvan vihapuheen ja maalittamisen olevan Suomessa kasvava ongelma. Hallitus ottaa ongelmat vakavasti. Niihin puuttuminen on osa tavoittelemaamme poliittisen kulttuurin muutosta. Vapaa toisia loukkaamaton mielipiteen ilmaisu rakentavassa ympäristössä on toimivan demokratian ydintä. Demokraattisen järjestelmän toimintakyky mahdollistaa myös yhteiskunnan uudistamisen ja tasa-arvon lisäämisen”, toteaa kuntaministeri Paatero.

Valtiovarainministeriö käynnistää tiiviillä aikataululla työskentelevän valmisteluryhmän, jossa on mukana myös oikeusministeriö ja sisäministeriö. Ryhmä valmistelee toukokuun loppuun mennessä yhdessä eri ministeriöiden kanssa aikataulut ja vastuutahot kansalaispaneelin suositusten toimeenpanolle. 

Raportti sisältää 25 kansalaispaneelin laatimaa toimenpide-ehdotusta vihapuheen ja maalittamisen ehkäisemiseksi

Kansalaispaneeli korostaa suosituksissaan vihapuheen ja maalittamisen näkyväksi tekemistä, määritelmien selkeyttä ja niihin pohjautuvaa kansalaisviestintää, rangaistusten oikeasuhtaisuutta ja uhrien oikeussuojaa, ennaltaehkäisyä, voimavarojen riittävyyttä sekä verkkoalustojen vastuuta. Tärkeä rooli on myös aihepiiriä koskevalla tutkimuksella sekä tiedotuksella ja koulutuksella. Suositukset toimenpiteiksi on julkaistu jo erikseen helmikuussa.

Kansalaispaneelin loppuraportti on arvokas myös itse menetelmän käytöstä saatavan tiedon vuoksi. Raportti sisältää yhteenvedon siitä, miten panelistit kokivat työskentelyyn osallistumisen. 

Kansalaispaneeli on osa meneillään olevaa OECD:n arviointia kansalaisyhteiskunnan toimintamahdollisuuksista Suomessa. Kansalaispaneelin osallistujat valittiin koko maasta satunnaisotannan kautta. Kansalaispaneelin järjesti valtiovarainministeriön ja oikeusministeriön toimeksiannosta Åbo Akademin yhteiskuntatutkimuksen keskus (Samforsk). Valtiovarainministeriö ja oikeusministeriö eivät osallistuneet aiheen valintaan, mutta auttoivat paneelin järjestäjiä luomaan tilannekuvan aiheeseen liittyvästä lainsäädäntötyöstä ja hallinnon viimeaikaisista toimista. Kansalaispaneelin suositukset eivät ole ministeriöiden kannanottoja

Lisätietoja:

Katju Holkeri, puh. +358 295 530 087, katju.holkeri(at)vm.fi

Johanna Nurmi, puh. 02955 30171, johanna.nurmi(at)vm.fi